Pārlekt uz galveno saturu

Klīniski metodiskā vadība

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) un Nacionālais veselības dienests ir noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. 

Vienota pieeja rehabilitācijas procesa organizēšanā un rezultātu dokumentēšanā sekmē rehabilitācijas pakalpojumu augstu kvalitāti, atgriezeniskās saites veidošanu un paveiktā darba objektīvu novērtēšanu. NRC Vaivari ir uzsākusi pilotprojektu, kura mērķis ir veidot vienotas pieejas ieviešanu pierādījumos balstīta rehabilitācijas procesa organizēšanā un dokumentēšanā, kas ilgtermiņā ļautu veikt rehabilitācijas procesa novērtējumu, analīzi un uzlabojumus. Klīniski metodiskā vadības nodrošināšanā ir paredzētas vairākas sadaļas, kuru izstrādē piedalās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem ,gan tiek piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm.

Pašlaik ir izstrādāta un praksē ieviesta aprūpes līmeņa noteikšanas metodoloģija subakūtās rehabilitācijas gultās, apkopota informācija par rehabilitācijas jomā izmantoto dokumentāciju ārstniecības iestādēs, tiek izstrādāta novērtēšanas protokolu struktūra un dokumentācijas paraugi. Izstrādātā dokumentācija tiek saskaņota ar atbilstošu profesionālo organizāciju – Latvijas māsu asociāciju (LMa); Latvijas ārstu rehabilitologu asociāciju (LĀRA); Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA), Latvijas Ergoterapeitu asociāciju (LEA), Protezēšanas Ortozēšanas un Tehniskās ortopēdijas asociāciju, Latvijas Audiologopēdu asociāciju, Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrību (LRĀB), Latvijas ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA).

Pašlaik arī tiek organizētas apmācības medicīnas iestādēs par subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu aprūpes līmeņu noteikšanu, kā arī par pacientu sagatavošanu pirmreizējai protezēšanai.

 

Sadaļā  “Klīniski metodiskā vadība“ tiks ievietoti izstrādātie rehabilitācijas procesam nepieciešamie pacientu novērtēšanas protokoli un cita dokumentācija, kurus turpmāk savā darbība var izmantot medicīnas iestādes vai darbinieki.

Jautājumus, ierosinājumus un komentārus par izstrādātajiem metodiskās vadības dokumentiem Jūs varam nosūtīt NRC Vaivari speciālistiem uz e-pasta adresi metvad@nrc.lv.