Pārlekt uz galveno saturu

Klīniski metodiskā vadība

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) un Nacionālais veselības dienests ir noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Vienota pieeja rehabilitācijas procesa organizēšanā un rezultātu dokumentēšanā sekmē rehabilitācijas pakalpojumu augstu kvalitāti, atgriezeniskās saites veidošanu un paveiktā darba objektīvu novērtēšanu. NRC Vaivari ir uzsākusi pilotprojektu, kura mērķis ir veidot vienotas pieejas ieviešanu pierādījumos balstīta rehabilitācijas procesa organizēšanā un dokumentēšanā, kas ilgtermiņā ļautu veikt rehabilitācijas procesa novērtējumu, analīzi un uzlabojumus. Klīniski metodiskā vadības nodrošināšanā ir paredzētas vairākas sadaļas, kuru izstrādē piedalās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem, gan tiek piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm.

2023.gads

2023. gadā tiek izstrādāts rehabilitācijas nozares attīstības plāns 2024.-2028. gadam projekts. Lai uzlabotu medicīniskajā rehabilitācijā pielietoto standartizētu novērtēšanas instrumentu pieejamību Latvijā tiek veikta apzināšana par Latvijā jau izmantotajiem un nepieciešamajiem novērtēšanas instrumentiem, kā arī ieviešanas plāna un algoritma izstrāde 2024. gadam.

Tiek turpināta rehabilitācijas klīnisko algoritmu izstrāde (bērnu cerebrālā trieka). Saistībā ar māsu praksi tiek veikta iepriekš izstrādātā rīka “ Diennakts stacionārā sniedzamo otrā etapa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu rehabilitācijas gultā pacientu (pieaugušo/bērnu) aprūpes līmeņu noteikšana ārstniecības iestādēs” atjaunošana un papildināšana.

2022.gads

2022. gadā projektā izstrādāts klīniskais algoritms stacionārās rehabilitācijas nodrošināšanai pacientiem pēc Covid-19 infekcijas neinfekciozā periodā. NRC Vaivari īstenots pilotprojekts digitālās rehabilitācijas VIGO testēšanai. Tika izstrādāts informatīvais materiāls ģimenes ārstiem par pacientiem pēc amputācijas un amputācijas riska prevencijai. Definēti rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes rādītāji stacionārajai, dienas stacionāra un ambulatorai rehabilitācijai. Noslēdzās klīnisko rehabilitācijas vadlīniju “Rehabilitācija personām ar apakšējās ekstremitātes amputāciju”

2021.gads

2021. gadā izstrādāti, aprobēti, ieviesti aprūpes problēmu rīcības algoritmi pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošanai, subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu (pieaugušie / bērni) aprūpes līmeņu noteikšanai stacionāros. Uzsākta izstrāde metodiskajām rekomendācijām multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbam ar pacientiem pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas. Sadarbībā ar VSIA BKUS izstrādāts informatīvais materiāls bērniem pēc ekstremitāšu amputācijas pirmreizējai protezēšanai un rehabilitācijai. Izstrādāts un praksē ieviests algoritms insulta un muguras sāpju pacientu rehabilitācijai. Uzsākts NRC Vaivari pilotprojekts digitālās rehabilitācijas VIGO testēšanai.

2020.gads

2020. gadā tika izstrādāta un praksē ieviesta aprūpes līmeņa noteikšanas metodoloģija subakūtās rehabilitācijas gultās. Apkopota informācija par rehabilitācijas jomā izmantoto dokumentāciju ārstniecības iestādēs. Tika izstrādāta novērtēšanas protokolu struktūra un dokumentācijas paraugi. Izstrādātā dokumentācija tika saskaņota ar atbilstošajām profesionālajām organizācijām - Latvijas māsu asociāciju (LMa); Latvijas ārstu rehabilitologu asociāciju (LĀRA); Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA), Latvijas Ergoterapeitu asociāciju (LEA), Protezēšanas, Ortozēšanas un Tehniskās ortopēdijas asociāciju, Latvijas Audiologopēdu asociāciju, Latvijas Klīnisko psihologu asociāciju (LKPA), Latvijas Veselības psihologu asociāciju (LVPA), Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrību (LRĀB), Latvijas ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA).

Tika organizētas apmācības medicīnas iestādēs par subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu aprūpes līmeņu noteikšanu, kā arī par pacientu sagatavošanu pirmreizējai protezēšanai.

Pacientu aprūpes līmeņu noteikšana

Multiprofesionālais medicīniskās rehabilitācijas plāns un rehabilitācijas klīniskie algoritmi

Funkcionēšanas novērtēšanas protokoli

Pacientu pēc amputācijas sagatavošana pirmreizējai protezēšanai un rehabilitācijai

Video: Ievads - pacienta pēc amputācijas “ceļa karte”

Video materiāls skaidro pacientu pēc amputācijas “ceļa karti” un ar to saistītos metodiskos norādījumus. Izstrādātie metodiskie norādījumi iekļauj akūto un subakūto rehabilitācijas periodu, lai veiksmīgi vadītu pacientu pirmreizējai protezēšanai un sagatavotu pacientu plānotai pēc protezēšanas rehabilitācijai.

Autori:
  • Dina Grīnberga, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vaivaru "Ortozēšanas un protezēšanas centrs", sertificēta tehniskā ortopēde.
  • Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds.
  • Svetlana Sļadza, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas programma, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.

 

Video: Atlases kritēriji uzņemšanai pirms vai pēc protezēšanas rehabilitācijai

Īsi tiek skaidrotas pacientu pēc amputācijas populācijas īpatnības, ar to saistītās rehabilitācijas procesa atšķirības un atlases kritēriji, lai pacientu uzņemtu pirms vai pēc protezēšanas rehabilitācijai, kā arī vēlamās rekomendācijas, kurām jābūt norādītām izrakstā no stacionārā.

Autori:
  • Svetlana Sļadza, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas programma, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.
  • Jūlija Čerešņeva, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.

 

Video: Pacienta sagatavošana protezēšanai

Prezentācijā tiek apskatīti svarīgākie aspekti, lai pacientu veiksmīgi sagatavotu protezēšanai: tūskas kontrole, kontraktūru novēršana un mobilitāte pacientiem pēc amputācijas.

Autori:
  • Dina Grīnberga, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vaivaru "Ortozēšanas un protezēšanas centrs", sertificēta tehniskā ortopēde.
  • Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds.

 

Video: Kas ir protēze? Kāpēc jāgatavojas tās lietošanai?

Video materiālā tiek skaidroti aspekti, kas izteikti ietekmē protēzes izgatavošanu pēc amputācijas, protēzes ražošanas pamatprincipi, mīti par protēzi, kā arī gadījumi saistībā ar protēzi, kuros obligāti vērsties pie tehniskā ortopēda.

Autori:
  • Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds.

 

Video: Funkcionēšanas novērtēšanas protokoli pacientiem pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas

Prezentācijā tiek skaidrots funkcionēšanas novērtēšanas dokumentācijas pamatojums, saturs (sākotnējā, procesa un rezultātu novērtēšana) un funkcionēšanas novērtēšanas paraugs personām pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijas.

Autori:
  • Dace Stirāne, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", funkcionālo speciālistu vadītāja, izglītības un zinātnes nodaļas vadītāja, sertificēta fizioterapeite

Obligāto prasību un kvalitātes rādītāju definēšana pakalpojumu siedzējiem, kas nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus iedzīvotāja dzīvesvietā

Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes rādītāju definēšana

Papildus materiāli

 

Mājas lapas sadaļā “Klīniski metodiskā vadība“ tiks ievietoti izstrādātie rehabilitācijas procesam nepieciešamais pacientu novērtēšanas protokolu saturs un cita dokumentācija, ko turpmāk savā darbība var izmantot medicīnas iestādes vai darbinieki.

Jautājumus, ierosinājumus un komentārus par izstrādātajiem metodiskās vadības dokumentiem Jūs varam nosūtīt NRC Vaivari speciālistiem uz e-pasta adresi metvad@nrc.lv.