Pārlekt uz galveno saturu

Klīniski metodiskā vadība

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) un Nacionālais veselības dienests ir noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. 

Vienota pieeja rehabilitācijas procesa organizēšanā un rezultātu dokumentēšanā sekmē rehabilitācijas pakalpojumu augstu kvalitāti, atgriezeniskās saites veidošanu un paveiktā darba objektīvu novērtēšanu. NRC Vaivari ir uzsākusi pilotprojektu, kura mērķis ir veidot vienotas pieejas ieviešanu pierādījumos balstīta rehabilitācijas procesa organizēšanā un dokumentēšanā, kas ilgtermiņā ļautu veikt rehabilitācijas procesa novērtējumu, analīzi un uzlabojumus. Klīniski metodiskā vadības nodrošināšanā ir paredzētas vairākas sadaļas, kuru izstrādē piedalās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem ,gan tiek piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm.

Pašlaik ir izstrādāta un praksē ieviesta aprūpes līmeņa noteikšanas metodoloģija subakūtās rehabilitācijas gultās, apkopota informācija par rehabilitācijas jomā izmantoto dokumentāciju ārstniecības iestādēs, tiek izstrādāta novērtēšanas protokolu struktūra un dokumentācijas paraugi. Izstrādātā dokumentācija tiek saskaņota ar atbilstošu profesionālo organizāciju – Latvijas māsu asociāciju (LMa); Latvijas ārstu rehabilitologu asociāciju (LĀRA); Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA), Latvijas Ergoterapeitu asociāciju (LEA), Protezēšanas Ortozēšanas un Tehniskās ortopēdijas asociāciju, Latvijas Audiologopēdu asociāciju, Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrību (LRĀB), Latvijas ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA).

Pašlaik arī tiek organizētas apmācības medicīnas iestādēs par subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu aprūpes līmeņu noteikšanu, kā arī par pacientu sagatavošanu pirmreizējai protezēšanai.

 

Sadaļā  “Klīniski metodiskā vadība“ tiks ievietoti izstrādātie rehabilitācijas procesam nepieciešamie pacientu novērtēšanas protokoli un cita dokumentācija, kurus turpmāk savā darbība var izmantot medicīnas iestādes vai darbinieki.

Jautājumus, ierosinājumus un komentārus par izstrādātajiem metodiskās vadības dokumentiem Jūs varam nosūtīt NRC Vaivari speciālistiem uz e-pasta adresi metvad@nrc.lv.

 

 

 

 

 

 

Ievads - pacienta pēc amputācijas “ceļa karte”

 

Dina Grīnberga, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vaivaru "Ortozēšanas un protezēšanas centrs", sertificēta tehniskā ortopēde.
Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds.
Svetlana Sļadza, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas programma, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.
Video materiāls skaidro pacientu pēc amputācijas “ceļa karti” un ar to saistītos metodiskos norādījumus. Izstrādātie metodiskie norādījumi iekļauj akūto un subakūto rehabilitācijas periodu, lai veiksmīgi vadītu pacientu pirmreizējai protezēšanai un sagatavotu pacientu plānotai pēc protezēšanas rehabilitācijai.

Atlases kritēriji uzņemšanai rehabilitācijā

 

Svetlana Sļadza, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas programma, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.
Jūlija Čerešņeva,  Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", muskuloskeletālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.
Īsi tiek skaidrotas pacientu pēc amputācijas populācijas īpatnības, ar to saistītās rehabilitācijas procesa atšķirības un atlases kritēriji, lai pacientu uzņemtu pirms vai pēc protezēšanas rehabilitācijai, kā arī vēlamās rekomendācijas, kurām jābūt norādītām izrakstā no stacionārā.

Pacienta sagatavošana protezēšanai

 

Dina Grīnberga, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", Vaivaru "Ortozēšanas un protezēšanas centrs", sertificēta tehniskā ortopēde.
Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds.
Prezentācijā tiek apskatīti svarīgākie aspekti, lai pacientu veiksmīgi sagatavotu protezēšanai: tūskas kontrole, kontraktūru novēršana un mobilitāte pacientiem pēc amputācijas.

Kas ir protēze? Kāpēc jāgatavojas tās lietošanai?

 

Ēriks Švēde, NRC «Vaivari» Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, RSU RF Ortozēšanas protezēšanas studiju programmas vadītājs, sertificēts tehniskais ortopēds
Video materiālā tiek skaidroti aspekti, kas izteikti ietekmē protēzes izgatavošanu pēc amputācijas, protēzes ražošanas pamatprincipi, mīti par protēzi, kā arī gadījumi saistībā ar protēzi, kuros obligāti vērsties pie tehniskā ortopēda.

Funkcionēšanas novērtēšanas protokoli pacientiem pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas

 

Dace Stirāne, Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", funkcionālo speciālistu vadītāja, izglītības un zinātnes nodaļas vadītāja, sertificēta fizioterapeite
Prezentācijā tiek skaidrots funkcionēšanas novērtēšanas dokumentācijas pamatojums, saturs (sākotnējā, procesa un rezultātu novērtēšana) un funkcionēšanas novērtēšanas paraugs personām pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijas.