Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2024/01

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā tenisa kortiem 

 

Atrašanās vieta -Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001

Objekta sastāvs:

Tenisa korti  (kadastrālās apzīmējums13000171801001051 ),  ar kopējo platību 595 m2

Objekta lietošanas mērķis – sporta funkciju (tenisa) organizēšanai.

Objekta nosacītā nomas maksa – 255,27 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī.

Nomas līguma termiņš- no 1.jūnija līdz 30.septembrim, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.

Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2024.gada 13.maija līdz 2024.gada 17.maija no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Ilzi Markoviču, tālrunis 67766142.

Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2024.gada 21.maijam plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums tenisa kortu, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2024/01, kadastra apzīmējums 13000171801051” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.

Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā.

Pieteikumu atvēršana 2024.gada 21.maijā plkst. 10:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā.

Pielikumi


Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/03

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā telpas 180  (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-35 (daļa), 002-26 (daļa), 002-25, 002-27 (daļa))

 

Atrašanās vieta -ēkā Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001

Objekta sastāvs: Objekta nedzīvojamā iekštelpa, ēkas 1.stāvā, 180 telpa (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-35 (daļa), 002-26 (daļa), 002-25, 002-27 (daļa)),  ar kopējo platību 48 m2

Objekta lietošanas mērķis –aptiekas pakalpojuma sniegšanai.

Objekta nosacītā nomas maksa – 9.70 EUR/m² (bez pievienotās vērtības nodokļa), t.i. 466.06 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī

Nomas līguma termiņš- 1 gads, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.

Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2023.gada 8.marta  līdz 2023.gada 14.martam no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Ilzi Markoviču, tālrunis 67766142.

Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2023.gada 15.martam plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums 180 telpas (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-35 (daļa), 002-26 (daļa), 002-25, 002-27 (daļa)), Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/03, kadastra numurs ar kadastra numuru 13000171801001” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.

 Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Ja epidemioloģiskā situācija valstī neļauj klātienes ierašanos, Iznomātājs nodrošina tiešsaistes piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, izsūtot uzaicinājumus uz pretendentu norādīto e-pastu. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

Pieteikumu atvēršana 2023.gada 15.marts plkst. 10:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā.

Pielikumi


Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/02

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā 113.kabinetam (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-110)

 

Atrašanās vieta -ēkā Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001

Objekta sastāvs:

Objekta nedzīvojamā iekštelpa, ēkas 1.stāvā, telpa Nr.113 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-110),  ar kopējo platību 16.8 m2

Objekta lietošanas mērķis –psihiatra – friziera, manikīra, pedikīra pakalpojuma sniegšanai.

Objekta nosacītā nomas maksa – 185.94 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī.

Nomas līguma termiņš- 1 gads, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.

Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2023.gada 16.februāra līdz 2023.gada 22.februārim no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Aiju Kočani, tālrunis 66953808.

Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2023.gada 23.februāra plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums telpas Nr.113 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-110), Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/02, kadastra numurs ar kadastra numuru 13000171801001” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.

Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Ja epidemioloģiskā situācija valstī neļauj klātienes ierašanos, Iznomātājs nodrošina tiešsaistes piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, izsūtot uzaicinājumus uz pretendentu norādīto e-pastu. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

Pieteikumu atvēršana 2023.gada 23.februāris plkst. 10:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā.

Pielikumi

 


Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/01
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā 147.kabinetam (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-192) 
 
Atrašanās vieta -ēkā Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001
Objekta sastāvs: 
Objekta nedzīvojamā iekštelpa, ēkas 1.stāvā, telpa Nr.147 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88),  ar kopējo platību 17.3 m2
Objekta lietošanas mērķis –psihiatra – narkologa konsultāciju nodrošināšanai.
Objekta nosacītā nomas maksa – 190.06 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī. 
Nomas līguma termiņš- 1 gads, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.
Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 12.janvārim no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Ilze Markoviču, tālrunis 67766142.
Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2023.gada 16.janvāra plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums telpas Nr.147 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-192), Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2023/01, kadastra numurs ar kadastra numuru 13000171801001” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.
Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Ja epidemioloģiskā situācija valstī neļauj klātienes ierašanos, Iznomātājs nodrošina tiešsaistes piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, izsūtot uzaicinājumus uz pretendentu norādīto e-pastu. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
Pieteikumu atvēršana 2023.gada 16.janvāris plkst. 10:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā.


Pielikumi


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu pļaušanas mašīnu un motorizētu slotu iekārtu:

  1. Pļaušanas mašīnas Husgvarna R213C+C94
  2. Motorizētā slotas

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 20.oktobrim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums | Izsoles rezultāti


Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2020/01

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā 101.kabinetam (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88)

Atrašanās vieta -ēkā Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001

Objekta sastāvs:

Objekta nedzīvojamā iekštelpa, ēkas 1.stāvā, telpa Nr.101 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88),  ar kopējo platību 19.1 m2

Objekta lietošanas mērķis – 12 stundas nedēļā mākslas terapijas nodarbību organizēšanai.

Objekta nosacītā nomas maksa - 60 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī. Objekta nosacītās nomas maksā ietverta nomas maksa par Objektā esošo kustamo mantu.

Nomas līguma termiņš- 1 gads, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.

Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 8.oktobrim no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, pretendentu pieteikšanās termiņa pēdējā dienā – no plkst. 09.00 līdz plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Ilze Markoviču, tālrunis 67766142.

Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2020.gada 8.oktobra plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums telpas Nr.101 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88), Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2020/01, kadastra numurs ar kadastra numuru 13000171801001” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.

Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Ja epidemioloģiskā situācija valstī neļauj klātienes ierašanos, Iznomātājs nodrošina tiešsaistes piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, izsūtot uzaicinājumus uz pretendentu norādīto e-pastu. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

Pieteikumu atvēršana 2020. gada 9. oktobrī plkst. 14:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 505. kabinetā.


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tās īpašumā esošas, saimnieciskajā darbībā neizmantojamas divas automašīnas:

  • Renault Trafic (2012);
  • VW Caddy (2007).

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 27. martam plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu medicīnas iekārtu:

  • Anestēzijas iekārta SIESTA I WISPA (ražotājs DAMECA)

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu medicīnas iekārtu: 

  • Mono un bipolārais koalgulators un bipolārais kabelis (3.5m)

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 5. novembrim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošas divas medicīnas iekārtas: 

  • anestēzijas iekārta DAMECA SIESTA; 
  • koalgulācijas aparāts DIAMERMO MB380.

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 15. augustam, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC "Vaivari" organizētajā telpu nomas izsolē par objektu Jūrmalā, Asaru prospektā 61, telpa Nr. 114 ar kopējo platību 15.01 kv.m, nomas tiesības uz izsoles objektu ieguva pretendents Jana Šūlberga - Linuža, ar piedāvāto nomas maksu EUR 8.27 par vienu kv.m, neskaitot PVN. 


NRC "Vaivari" organizētajā izsolē par iespēju iegādāties aptuveni 5 tonnas metāllūžņu, tiesības iegādāties metāllūžņus par 160 EUR par vienu tonnu ieguva SIA  "EkoDem", reģistrācijas numurs 40103782641, juridiskā adrese Prūšu iela 110, Rīga, LV 1057.