Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības un zinātnes nodaļa

Izglītības un zinātnes nodaļa (turpmāk – IZN) ir NRC „Vaivari” struktūrvienība, kuras mērķis ir būt par starptautiski atpazīstamu izglītības un pētniecības centru rehabilitācijas jomā.

IZN organizē, vada, pārrauga un koordinē tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC „Vaivari” darbiniekiem, kā arī administrē un koordinē pētnieciskā darba izpildi.

Par jebkuru pētījumu, kurš tiek veikts NRC Vaivari, pētniekam jāiesniedz pieteikums 2 eksemplāros Izglītības un zinātnes nodaļā 200A kabinetā NRC Vaivari Medicīnas ētikas komitejai izskatīšanai un apstiprināšanai. Pieteikumi jāiesniedz vismaz 2 nedēļas pirms Medicīnas ētikas komitejas sēdes. NRC Vaivari Medicīnas ētikas komiteja pieteikumus izskata katra mēneša pēdējā trešdienā.

IZN kompetencē ir to rezidentu apmācības nodrošināšana un finanšu plūsmas vadīšana, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas darba tiesiskās attiecībās ar NRC „Vaivari” vai maksas rezidenti, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas līgumiskās attiecībās ar NRC “Vaivari”, vai noteiktus apmācību ciklus iziet NRC „Vaivari” struktūrvienībās, ārstu, aprūpes personāla un ārstniecības atbalsta personāla profesionālās pilnveides organizēšana un pārraudzība, kā arī atbalstīt medicīnas koledžu un augstskolu studentu apmācību NRC „Vaivari” struktūrvienībās.

IZN kompetencē ir veicināt zinātniskās bāzes izveidi pētniecības veikšanai akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā, ievērojot prioritāros virzienus. Zinātniskā bāze tiek veidota atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un normatīviem.

 

Pasākumu arhīvs:

NRC "Vaivari" klīniskā konference "Rehabilitācijas aspekti pacientiem ar rīšanas traucējumiem"
2019. gada 11. oktobrī

VTPC konference “Asistīvo tehnoloģiju nozīme personas funkcionēšanas kontekstā – no teorijas līdz praksei”
2019. gada 25. septembrī

Klīniskā konference “Vestibulārs reibonis, līdzsvara traucējumi un kritienu risks personām ar funkcionēšanas traucējumiem”
2019. gada 17. maijā

Seminārs "Klīniskā fizikālā terapijas rehabilitācijas speciālista praksē"
2019. gada 24. aprīlī

Klīniskā konference "Pēda - tās funkcionalitātes saglabāšana un atjaunošanas iespējas"
2019. gada 29. martā

Seminārs "Muskuļu distonija - rehabilitācijas taktika"
2019. gada 27.februārī

Seminārs "Stress un tā pārvarēšanas stratēģijas"
2019. gada 7. februārī

Klīniskā konference "Vēnu slimības rehabilitācijas speciālista praksē"
2018. gada 30. novembrī

Klīniskā konference "Skoliožu pacientu rehabilitācija"
2018. gada 22. novembrī

Seminārs "Bērnu Lokomat motoro funkciju uzlabošanai"
2018. gada 22. oktobrī

Klīniskā konference "Rehabilitācijas iespējas un ieguvumi pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām"
2018. gada 12. oktobrī

Seminārs "Pacientu motivācija rehabilitācijas speciālistu klīniskajā praksē"
2018. gada 20. septembrī

Seminārs "Inovatīvas tehnoloģijas rehabilitācijā motoro iemaņu uzlabošanai"
2018. gada 17. augustā

Klīniskā konference "Aktualitātes ortozēšanā - protezēšanā"
2018. gada 25. maijā

Klīniskā konference: Cukura diabēta pacientu aprūpe rehabilitācijas stacionārā
2018. gada 26. janvārī

Seminārs “Komandas darbs rehabilitācijā”
2017. gada 15. decembrī

Klīniskā konference "Rehabilitācija personām ar respiratorām saslimšanām"
2017. gada 27. oktobrī

Klīniskā konference REPRODUKTIVITĀTE UN SEKSUALITĀTE
2017. gada 25. augustā

Klīniskā konference PROFESIONĀLĀS ATTIECĪBAS UN IZDEGŠANAS SINDROMS
2017. gada 31. martā 

Klīniskā konference REHABILITĀCIJA PACIENTIEM AR ONKOLOĢISKĀM SASLIMŠANĀM
2017. gada 27. janvārī 

Klīniskā konference MULTIPLĀ SKLEROZE
2016. gada 25. novembrī

Klīniskā konference "Rehabilitācijas mērķi"
2016. gada 30. septembrī 

NRC «Vaivari» 24. dzimšanas dienas klīniskā konference
2016. gada 20. maijā 

NRC «Vaivari» Klīniskā konference «Muguras sāpes»
2016. gada 29. aprīlī

NRC «Vaivari» Klīniskā konference Polineiropātijas
2016. gada 26. februārī 

NRC «Vaivari» Klīniskā konference Rehabilitācija pēc lielo locītavu endoprotezēšanas
2016. gada 29. janvārī

Klīniskā konference 27.11.2015
2015. gada 19. novembrī

Konference «Pielāgotās fiziskās aktivitātes»
2015. gada 5. jūnijā

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» 23. dzimšanas dienas Klīniskā konference
2015. gada 22. maijā