Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

NRC "Vaivari" ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes objekts - lielākā šāda tipa medicīnas iestāde Latvijā.

Viena no galvenajām NRC "Vaivari" darbības jomām ir otrā posma medicīniskā rehabilitācija. NRC „Vaivari” medicīniskā, tehniskā un profesionālā bāze ir pietiekami augstā līmenī, lai spētu pilnvērtīgi sniegt plaša spektra ārstniecības pakalpojumus. NRC "Vaivari" panākumu ķīla ir augsti profesionāla, saliedēta mediķu komanda – cilvēki, kam viņu nodarbošanās ir ne tikai ikdienas darbs, bet zināmā mērā misija.

Vēsture

Kapitālsabiedrības vēsture saistās ar mūsdienīgas rehabilitācijas medicīnas attīstību valstī. Centrs izveidots uz bijušās PSRS kūrorta medicīnas bāzes ar Ministru kabineta 1991. gada rīkojumu par Vissavienības S. Hruņičeva vārdā nosauktās mašīnbūves rūpnīcas pansionāta “Starts” pārņemšanu. Pārņemot pansionātu “Starts” un reorganizējot Jūrmalas bērnu rehabilitācijas iestādes, izveidots Republikas rehabilitācijas centrs bērnam ar māti “Vaivari”, kam 1993. gadā piešķir Nacionālā rehabilitācijas centra statusu. 

1994. gadā, apvienojot deviņas valsts veselības iestādes, izveido vienotu valsts rehabilitācijas centru. 1995. gadā vienotais valsts centrs tiek sadalīts patstāvīgos valsts uzņēmumos, tādējādi NRC reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā ir 1995. gada 23. novembris, reģistrācijas datums Komercreģistrā 2004. gada 8. novembris.

1994. gadā sadarbībā ar somu speciālistiem realizēts pirmais starptautiskais projekts cerebrālās triekas rehabilitācijā. Sadarbībā ar pašreizējo Rīgas Stradiņa Universitāti 1994. gadā tiek organizēti ārstu rehabilitologu specializācijas kursi un nodrošināta klīniskā bāze funkcionālo speciālistu apmācībai. 

Pēc NRC rehabilitācijas komandas pieredzes apmaiņas brauciena uz Orupes rehabilitācijas centru Zviedrijā, 1996. gadā tiek izveidotas 2 pilotnodaļas - pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu un neirorehabilitācijas nodaļa, kurās tiek organizētas multidisciplināras rehabilitācijas komandas.

Tajā pat laikā no Slokas slimnīcas pārcelta Jūrmalas pilsētas bērnu stacionārā nodaļa, kā arī izveidota pirmā protēžu – ortožu darbnīca, kas šobrīd ir nozīmīga NRC struktūrvienība – VOPC – Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centrs.

2009. gadā tiek izveidota struktūrvienība VTPC – Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, lai veiktu Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. 

Laika posmā no 2009. gada līdz 2014. gadam ir realizēti vairāki ļoti būtiski projekti:

  • EEZ projekts „Nacionālā daudzfunkcionālā atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām”;
  • Valsts investīciju projekts “Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  Reitterapijas nodaļas izveide”;
  • ERAF projekts „NRC “Vaivari’’ infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu efektivitāti”;
  • KPFI projekts: NRC “Vaivari” siltumapgādes rekonstrukcija.

2014. gadā Rehabilitācijas programma pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu subakūtā fāzē tiek akreditēta Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas sekcijā.

2015. gadā izveidotas 6 nodaļas un uzsākta rehabilitācijas programmu attīstīšana konkrētām patoloģiju grupām.

2017. gadā NRC sertifikātu saņem Cerebrālās triekas (re)habilitācijas programma