Pārlekt uz galveno saturu

Informācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 453

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 9. punktu “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk-noteikumi) publicējamā informācija -  nomnieku saraksts, kuri saņēmuši noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus:

  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Restaurants Latvia”, ar reģistrācijas numuru 40003556833;
  2. Individuālie komersanti Liudmila Buruchenko un Iveta Kārkliņa.