Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģija

NRC "Vaivari" stratēģiskie mērķi:

  • Nodrošināt rehabilitācijas pieejamību, savlaicīgumu un pēctecīgumu integratīvā veselības aprūpē, sniedzot izcilas kvalitātes rehabilitācijas pakalpojumus stacionārā, dienas stacionārā, ambulatori un mājas rehabilitācijā.
  • Realizēt individualizētu multidisciplināru uz pacientu centrētu rehabilitāciju, attīstot specializētas rehabilitācijas programmas pamatojoties uz funkcionēšanas konceptu un Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju.
  • Būt par vadošo rehabilitācijas speciālistu izglītības, profesionālās pilnveides un pētniecības klīnisko bāzi valstī, veicinot rehabilitācijas nozares attīstību.
  • Mainīt domāšanas paradigmu no medicīniskā invaliditātes modeļa uz invaliditātes biopsihosociālo modeli, veicinot pacientu iekļaušanos sabiedrībā arī caur rekreācijas un adaptīvā sporta aktivitātēm.
  • Kļūt par rehabilitācijas medicīnas ekspertīzes centru valstī, veidojot metodisko materiālu un izstrādājot rekomendācijas profesionāļiem un pacientiem, kā arī  popularizēt traumu un slimību profilakses virzienu sabiedrībā.
  • Attīstīt mūsdienīgu tehnisko palīglīdzekļu ražotni, lai kompleksi un efektīvi realizētu rehabilitācijas programmas līdztekus tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanas procesam.
  • Izveidot pievilcīgu darba vidi un apstākļus augsti kvalificētu profesionālu speciālistu piesaistei.