Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

2017. gads

Informācija par 2017.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

 1. 2017.gada 2.martā apstiprināta Kārtība, kādā tiek veikti iekšējie auditi(Nr. 1-5/2)
 2. 2017.gada 2.martā ir apstiprināts Pacientu plānošanas komisijas nolikums(Nr. 1-5/5)
 3. 2017.gada 2.martā ir apstiprinātaKārtība, kādā notiek ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroles process(Nr. 1-5/3)
 4. 2017.gada 27.aprīlī ir apstiprināts Zāļu komitejas nolikums(Nr. 1-5/6)
 5. 2017.gada 27.aprīlī ir apstiprināta Kārtība, kādā tiek iegādātas ārstniecībā izmantotās preces, to uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana (Nr. 1-5/7)
 6. 2017.gada 27.aprīlī pieņemta Kārtība, kādā tiek veikta zāļu iegāde, uzglabāšana, izlietošana, uzskaite, atsaukšana un iznīcināšana(Nr. 1-5/8)
 7. 2017.gada 25.maijā apstiprināti iekšējie noteikumi VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” nolikums par darba samaksu(Nr. 1-5/10)
 8. 2017.gada 27.jūlijā ir apstiprināti iekšējie noteikumi Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Funkcionēšanas novērtēšanas komisijas nolikums(Nr. 1-5/13)
 9. 2017.gada 17.augusta apstiprināts Risku vadības process(Nr. 1-5/15)
 10. 2017.gada 21.septembrī apstiprināta Kārtība, kādā notiek rehabilitācijas pacientu reģistrācija un uzņemšana stacionārā(Nr. 1-5/17)
 11. 2017.gada 19.oktobrī apstiprināti iekšējie noteikumi Noteikumi par rīcības kārtību korupcijas un/vai interešu konflikta riska gadījumos (Nr.1-5/19)
 12. 2017.gada 09.novembrī apstiprināti Noteikumi par inventarizācijas kārtību(Nr.1-5/22)
 13. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” telpās ir izvietota pasta kastīte, kurā var anonīmi vai neanonīmi ievietot ziņojumus vadībai gan pacienti, gan darbinieki
 14. 2017.gadā tika veikta ikgadējā darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana