Pārlekt uz galveno saturu

Vaivaru Ambulatorās klīnikas pakalpojumi

Klīnikā iespējams saņemt ārstu konsultācijas:

 • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstukonsultācijas:
  • Konsultācijas ar individuālorehabilitācija plāna izstrādi
  • Atzinumi par atbrīvojumu no valsts valodas prasmju pārbaudes
  • Rehabilitācijas speciālistu konsīlijs
 • Neirologakonsultācijas 

Klīnika piedāvā dažādu funkcionālo speciālistu pakalpojumus:

Rehabilitācijas klīnikas fizioterapeiti realizē terapiju pēc individuāla rehabilitācijas plāna, vadoties no pacienta funkcionālā stāvokļa. Fizioterapeita nodarbībās var notikt individuāli vai grupā. Klīnikā ari pieejama trenažieru zāle, kur notiek nodarbībās terapeita uzraudzībā. Pacientam arī tiek sagatavotas rekomendācijas un apmācība tālākam darbam mājās (mājas vingrinājumu programma).

Fizioterapeiti izmanto dažādas metodes, kā piemēram, Bobota, Šrota, PNF un citas. Individuālas nodarbības trenažieru zālē ar fizioterapeitu

Terapeiti sadarbojas ar ģimenēm, tai skaitā ar jaunajiem vecākiem un apmāca “ Handling “ paņēmienus.

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs, kuras viņam ir nozīmīgas un jēgpilnas. Nepieciešamības gadījumā pacienti un viņu tuvinieki var tikt apmācīti pašaprūpes aktivitāšu pielāgošanu un atvieglošanu, darba pienākumu veikšanas uzlabošanu.

Klīnikas ergoterapeits piedāvā rokas terapiju spasticitātes mazināšanai kustību apjoma un satvērienu uzlabošanai, sāpju mazināšanai, kā arī rētaudu mobilizāciju.

Lai veicinātu pacientu slimību funkcionālo traucējumu profilaksi ergoterapeits var Izglītot par, ergonomikas pamatprincipiem, veicot ikdienas darbus, vai pildot darba pienākumus, enerģijas taupīšanas pamatprincipiem, locītavu aizsardzības principiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai un vides pielāgošanu.

Audiologopēds veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un terapiju. Katram pacientam nodarbības tiek realizētas individuāli. Runas traucējumi var rasties jau kopš  bērnības vai sakarā insultu, galvas traumu vai citiem. Klīnikās pacientiem var tikt nodrošināta izrunas un ritma korekcija, rakstīšanas un lasīšanas traucējumu koriģēšanu, valodas traucējumu koriģēšanu, balss un rīšanas traucējumu mazināšana.

VARK piedāvā iespēju pacientiem uzlabot savas fiziskas funkcionālās spējas izmantojot jaunākās tehnoloģijas. TIMO - multifunkcionāla rehabilitācijas ierīce, līdzsvara platforma, kas paredzēta ķermeņa posturālās kontroles, svara sadalījuma, svara pārneses un locītavu aktīvās stabilitātes novērtēšanā un uzlabošanā. Tehnoloģija paredzēta gan augšējo, gan apakšējo ekstremitāšu funkcionālam treniņam. Terapija var notikt gan statiski (kad pacients nekustas), gan dinamiskā (kustīgā režīmā).

TIMO ir uz sensoriem balstīta sistēma, kas reaģē uz pielikto spēku vai svaru un ir saistīta ar virtuālās realitātes rehabilitācijas programmām. Ar simulāciju un stimulāciju palīdzību visas darbības ko pacients veic reālajā vidē tiek sasaistītas ar virtuālās realitātes programmām (īpaši izstrādātām spēlēm) ko pacients redz datora vai televizora ekrānā. Paredzēts gan pieaugušajiem, gan bērniem.

PABLO - tāds pats princips, tikai paredzēts tieši rokas funkciju izstrādei plauksta, pirksti. Tiek trenēti satvērieni, uzlabots kustību apjoms un muskuļu spēks.

Elektroterapija ir dažādu strāvas veidu (galvaniskā jeb līdzstrāva, zemas vidējas vai augstas frekvences, mainīgas frekvences strāvas) lietošana medicīnā. Elektriskā strāva audiem tiek pievadīta caur elektrodiem, līdzstrāvu var pievadīt arī ar ūdens palīdzību, pielietojot vispārējas vai daļējas peldes Elektriskie kairinātāji tieši ietekmē šūnu membrānu potenciālu, un veicinot šūnas membrānas potenciālu maiņu (depolarizāciju) izraisa nervu vai receptoru uzbudinājumu.

Ar elektroterapiju mērķtiecīgi tiek izraisīta:
 • Siltuma rašanās elektriskās strāvas ietekmes zonā;
 • Sāpju mazināšana, kairinot nocioceptorus vai kavējot sāpju pārvadi;
 • Nervu stimulācija, izraisot darbības potenciālu nervu šūnu membrānās;
 • Muskuļu stimulācija (izraisot darbības potenciālu neiromuskulārajās sinapsēs).
Būtisks fizikāls parametrs elektroterapijā ir strāvas frekvence (strāvas virziena maiņa laika vienībā), kas tiek mērīta hercos (Hz), un 1 Hz ir viena svārstība sekundē. Atkarībā no strāvas frekvences tiek izdalītas zemas, vidējas un augstas frekvences strāvas.

Muskuļu stimulēšanai tiek izmantotas zemas frekvences strāvas (līdzstrāva vai zemas frekvences maiņstrāva). Tiek izmantotas strāvas ar nelielu strāvas stiprumu (1-50 mA). Strāvas pievadīšanai ķermenim parasti izmanto divus plakanus elektrodus, ko nostiprina uz ādas.
 
Elektrostimulācija tiek pielietota:
 • Muskuļu atrofijas mazināšanā vai profilaksē (pēc ilgstošas imobilizācijas);
 • Muskuļu spēka uzlabošanā rehabilitācijas laikā;
 • Locītavu mobilitātes uzlabošanā;
 • Muskuļu relaksācijā;
 • Iegurņa muskulatūras stiprināšanā;
 • Trofikas un muskuļu masas saglabāšanā pie perifērām denervācijām;
 • Funcionālajā rehabilitācijā, lai uzlabotu lokomociju;
 • Parēžu ārstēšanā pēc nervu operācijām;
 • Trankutānā elektroneirostimulācijā;
 • Pie centrālās nervu sistēmas traumām vai saslimšanām;
 • Pie muguras smadzeņu traumām vai saslimšanām;
 • Pie perifēriem neirāliem traucējumiem.