Pārlekt uz galveno saturu

Izsoles

COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ, lūdzu pieteikumu iesniegšanai iepriekš pieteikties rakstot uz e-pastu: ilze.markovica@nrc.lv

COVID 19 infekcijas riska dēļ, izsoles notiks ZOOM platformā

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu pļaušanas mašīnu un motorizētu slotu iekārtu:

  1. Pļaušanas mašīnas Husgvarna R213C+C94
  2. Motorizētā slotas

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 20.oktobrim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums | Izsoles rezultāti


Izsole ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2020/01

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospektā 61, Jūrmalā 101.kabinetam (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88)

Atrašanās vieta -ēkā Asaru prospektā 61, Jūrmalā, ar kadastra numuru 13000171801001

Objekta sastāvs:

Objekta nedzīvojamā iekštelpa, ēkas 1.stāvā, telpa Nr.101 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88),  ar kopējo platību 19.1 m2

Objekta lietošanas mērķis – 12 stundas nedēļā mākslas terapijas nodarbību organizēšanai.

Objekta nosacītā nomas maksa - 60 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī. Objekta nosacītās nomas maksā ietverta nomas maksa par Objektā esošo kustamo mantu.

Nomas līguma termiņš- 1 gads, ar tiesībām pagarināt nomas darbības termiņu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Izsoles veids- 1. izsole, rakstiska.

Objekta apskate katru darba dienu sākot ar 2020.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 8.oktobrim no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, pretendentu pieteikšanās termiņa pēdējā dienā – no plkst. 09.00 līdz plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāja kontaktpersonu Ilze Markoviču, tālrunis 67766142.

Nomas pieteikumu jāiesniedz Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 121.kabinetā līdz 2020.gada 8.oktobra plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar norādēm: „Pieteikums telpas Nr.101 (kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmēta ar Nr. 002-88), Asaru prospektā 61, Jūrmalā, nomas tiesību rakstiskai izsolei ID Nr. VSIA NRC “Vaivari” NĪIZN 2020/01, kadastra numurs ar kadastra numuru 13000171801001” un informācija par nomas tiesību pretendentu (Nosaukums, e- adrese (ja aktivizēta), juridiskā adrese/adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)”.

Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Ja epidemioloģiskā situācija valstī neļauj klātienes ierašanos, Iznomātājs nodrošina tiešsaistes piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, izsūtot uzaicinājumus uz pretendentu norādīto e-pastu. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

Pieteikumu atvēršana 2020. gada 9. oktobrī plkst. 14:00, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 505. kabinetā.


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tās īpašumā esošas, saimnieciskajā darbībā neizmantojamas divas automašīnas:

  • Renault Trafic (2012);
  • VW Caddy (2007).

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 27. martam plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu medicīnas iekārtu:

  • Anestēzijas iekārta SIESTA I WISPA (ražotājs DAMECA)

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošu medicīnas iekārtu: 

  • Mono un bipolārais koalgulators un bipolārais kabelis (3.5m)

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 5. novembrim plkst. 10:00, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC “Vaivari” rakstveida izsolē pārdod tai piederošas divas medicīnas iekārtas: 

  • anestēzijas iekārta DAMECA SIESTA; 
  • koalgulācijas aparāts DIAMERMO MB380.

Izsoles nolikums

Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 15. augustam, NRC “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala

 


NRC "Vaivari" organizētajā telpu nomas izsolē par objektu Jūrmalā, Asaru prospektā 61, telpa Nr. 114 ar kopējo platību 15.01 kv.m, nomas tiesības uz izsoles objektu ieguva pretendents Jana Šūlberga - Linuža, ar piedāvāto nomas maksu EUR 8.27 par vienu kv.m, neskaitot PVN. 


NRC "Vaivari" organizētajā izsolē par iespēju iegādāties aptuveni 5 tonnas metāllūžņu, tiesības iegādāties metāllūžņus par 160 EUR par vienu tonnu ieguva SIA  "EkoDem", reģistrācijas numurs 40103782641, juridiskā adrese Prūšu iela 110, Rīga, LV 1057.