Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēts projekts:
„VSIA NRC „Vaivari”
infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un
asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei”

 


Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 
          2016. gada 19.jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” par ES Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei” īstenošanu un uzsākta projekta ieviešana.
 
            Projekta mērķis ir attīstīt īpašu infrastruktūru – Funkcionēšanas laboratoriju cilvēka objektīvas funkcionēšanas novērtēšanai un izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fondu skolu vides pieejamības uzlabošanai personām ar funkcionēšanas traucējumiem jeb invaliditāti (disability).
 
Projekta īstenošanu nosaka 2015. gada 20. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.601 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi”.
 
Projekta plānotais ilgums ir 36 mēneši.
Kopējās projekta izmaksas ir 4 077 075,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 3 465 513,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 611 562,00 EUR.

 

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ES Sociālā fonda projektu „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2019. gada 17. septembris

2019. gada 3. jūnijs

2019. gada 26. marts

2018. gada 19. decembris

2018. gada 12. septembris

2018. gada 15. maijs

2018. gada 29. marts

2017. gada 18. decembris

2017. gada 19. septembris

2017. gada 19. jūlijs

2017. gada 20. jūnijs

2017. gada 29. marts

2016. gada 29. decembris