Pārlekt uz galveno saturu

Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" teritorijas labiekārtošana, sekmējot dabas teritorijas saglabāšanu, izmantošanu un attīstību

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” iesniedza projekta pieteikumu   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansēto  atklāto projektu konkursā. 2018. gada 31. jūlijā Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta  iesnieguma Nr.18-08-FL01-F043.0202-000001 “Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" teritorijas labiekārtošana, sekmējot dabas teritorijas saglabāšanu, izmantošanu un attīstību” apstiprināšanu. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi NRC “Vaivari” teritorijā - atjaunoti un bruģēti gājēju celiņi, zāliena, soliņu un atkritumu urnu, velosipēdu statīva ierīkošana vai atjaunošana.

Aktivitāšu rezultātā  būtiski uzlabosies apkārtējās vides kvalitāte, tiks nodrošināta drošas vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Labiekārtojot centra teritoriju, cilvēki izvēlēsies pasēdēt un atpūsties  speciāli organizētās vietās, līdz ar to cilvēku  nekontrolētas rīcības dēl netiks  bojāta kāpu zona, kas nākotnē  varētu būt saistīts ar jūras krastu erozijas risku. Tā kā centra ēka un pieguļošās teritorijas infrastruktūra ir nodota ekspluatācijā 1985. gadā, tā laika celtniecības kvalitāte un tehnoloģijas ir morāli un fiziski novecojušas. Gājēju celiņi ir būvēti no trotuāra betona plāksnēm, kas ir vietām sadrupušas, ar lielām atstarpēm, nelīdzenas un pārvietošanās pa šādiem celiņiem rada problēmas gan parastiem cilvēkiem, gan sevišķi tas ir jūtams tiem cilvēkiem, kas  pārvietojas ar riteņkrēsliem vai palīgierīcēm. Gājēju celiņu rekonstrukcija sevišķi  ir nepieciešama  cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, jo tālāk no centra teritorijas līdz jūrai ir atbilstoši pielāgota infrastruktūra (asfaltēts celiņš līdz pašam jūras krastam, sabiedriskā tualete un ģērbtuve pielāgota speciāli invalīdiem).

Projekta kopējā summa -  112 089,98 EUR,  projekta  attiecināmo izmaksu summa ir 36 297,10  EUR, t.sk. publiskais finansējums 10 889,16 EUR, pārējos izdevumus NRC “Vaivari“ segs no centra budžeta finanšu līdzekļiem.

2018. gada oktobris

2018. gada decembris - objekta nodošana

Screenshot 2018-10-29 at 19.08.52.png