Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/17/I/001

            Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija

           2017. gada 5. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” par ERAF projekta „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu centra pacientiem un personālam, kā arī paaugstinot centra  izmaksu efektivitāti.

Projektā  galvenās darbības ir vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana NRC Vaivari ēkas 2., 3., 6. un 7. stāvā, būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšana, funkcionālo gultu iegāde, publicitātes pasākumu un  projekta vadības nodrošināšana.

Projekta īstenošanu nosaka 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 870 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu”.

Projekta plānotais ilgums ir 13 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas 1 788 847 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 520 520 euro,  valsts budžeta finansējums – 160 996 euro, NRC Vaivari  finansējums-107 331 euro.

2019. gada aprīlis

2018. gada decembris

2018. gada septembris

2018. gada jūnijs

2018. gada marts

2017. gada decembris