Pārlekt uz galveno saturu

Kapitālsabiedrības darbības veidi

Veselības aizsardzība

Sabiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir sekojoši:

 • Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu
 • nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12);
 • Slimnīcu darbība (86.10);
 • Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.20);
 • Vispārējā ārstu prakse (86.21);
 • Specializētā ārstu prakse (86.22);
 • Zobārstu prakse (86.23);
 • Aprūpes centru pakalpojumi (87.10);
 • Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
 • Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90);
 • Citur neklasificēta izglītība (85.59);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11);
 • Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.50);
 • Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51);
 • Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
 • Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos
 • veikalos (47.74);
 • Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
 • Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 • Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10);
 • Citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem, un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas
 • normatīvajiem aktiem.