Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana

Eiropas Sociālā fonda projekts: „VSIA NRC „Vaivari”
 funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas
 izveide un ieviešana”
 

Projekta identifikācijas Nr.: 9.1.4.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.2. pasākums “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”
 
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 
          2016. gada 19. jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” par ES Sociālā fonda projekta „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” īstenošanu un uzsākta projekta ieviešana.
 
          Projekts paredz Latvijā izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu, kas nodrošinās personu ar funkcionēšanas traucējumiem objektīvu funkcionēšanas novērtēšanu, kā arī izveidot īpašu asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fondu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū.
 
Projekta īstenošanu nosaka 2015. gada 20. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 601 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi”;

Projekta plānotais ilgums ir 48 mēneši.
Kopējās izmaksas 1 323 271 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 124 780 euro un valsts budžeta finansējums – 198 491 euro.

 

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ES Sociālā fonda projektu „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2019. gada 6. novembris

2019. gada 1. oktobris

2019. gada 17. septembris

2019. gada 11. junijs

2019. gada 11. marts

2018. gada 19. decembris

2018. gada 9. augusts

2018. gada 27. jūlijs

2018. gada 15. maijs

2018. gada 12. februāris

2017. gada 22. decembris

2017. gada 24. augusts

2017. gada 8. jūnijs

2017. gada 10. maijs

2017. gada 28. februāris

2017. gada 5. janvāris

2016. gada 29. decembris