Pārlekt uz galveno saturu

VSIA NRC „Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte

Eiropas Sociālā fonda projekts: „VSIA NRC „Vaivari”
Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un
pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte”

Projekta identifikācijas Nr.: 9.1.4.2/16/I/001

Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.2. pasākums.

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 
          2016. gada 19. jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” par ES Sociālā fonda projekta „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” īstenošanu un uzsākta projekta ieviešana. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra Grozījumiem 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601, mainīts projekta nosaukums uz

„VSIA NRC „Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un 
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un 
pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte”. 

          Projekts paredz Latvijā izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu, kas nodrošinās personu ar funkcionēšanas traucējumiem objektīvu funkcionēšanas novērtēšanu, kā arī veikt asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un pielietojuma izpēti Latvijas izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanu nosaka 2015. gada 20. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 601 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"  9.1.4.2. pasākuma " Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) pieejamības un 
pielietojuma Latvijas izglītības iestādēs izpēte" īstenošanas noteikumi” 

Projekta plānotais ilgums ir 77 mēneši.

Kopējās izmaksas  1 146 716,00 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 974 708.00 euro un valsts budžeta finansējums – 172 008.00 euro.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām, tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2024. gada 12. februāris (RSU nodevums)

2024. gada 12. februāris (“Dynamic University” un RSU nodevums par situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs)

2024. gada 12. februāris (video apmācība lietot IS)

2023. gada 29. decembris

2023. gada 24. novembris

2023. gada 26. septembris

2023. gada 22. jūnijs

2023. gada 31. marts

2022. gada 13. decembris

2022. gada 27. septembris

2022. gada 28. junijs

2022. gada 29. marts

2021. gada 13. decembris

2021. gada 23. septembris

2021. gada 18. jūnijs

2021. gada 29. marts

2020. gada 12. novembris

2020. gada 6. oktobris

2020. gada 30. septembris

2020. gada 30. jūnijs

2020. gada 25. marts

2020. gada 4. marts

2020. gada 7. februāris

2019. gada 6. novembris

2019. gada 1. oktobris

2019. gada 17. septembris

2019. gada 11. junijs

2019. gada 11. marts

2018. gada 19. decembris

2018. gada 9. augusts

2018. gada 27. jūlijs

2018. gada 15. maijs

2018. gada 12. februāris

2017. gada 22. decembris

2017. gada 24. augusts

2017. gada 8. jūnijs

2017. gada 10. maijs

2017. gada 28. februāris

2017. gada 5. janvāris

2016. gada 29. decembris