Pārlekt uz galveno saturu

Starpperiodu pārskati

 Starpperiodu ziņojums par 2020. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2020

 Operatīvais pārskats par 2020. gada 1. ceturksni

 Starpperiodu pārskats par 2019. gadu

 Starpperiodu ziņojums 2019. gada 4. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2019

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2019

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2019

 Operatīvais pārskats par 2019. gada 6. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2019

 Operatīvais pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 30.04.2019

 Operatīvais pārskats par 2018. gadu

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 9. mēnešiem

 Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. pusgadu

 Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2018

 Operatīvais pārskats par 2018. gada 1. ceturksni

 Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2018

 Operatīvais pārskats par 2017. gadu

 Paziņojums par valdes atbildību 31.12.2017

Paziņojums par valdes atbildību 30.09.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 9. mēnešiem

Paziņojums par valdes atbildību 30.06.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 1. pusgadu

Paziņojums par valdes atbildību 31.03.2017

Starpperiodu finanšu pārskats par 2017. gada 1. ceturksni

Starpperiodu pārskats par periodu līdz 2016. gada 31. decembrim

Naudas plūsmas pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Paziņojums par valdes atbildību

Operatīvie finanšu dati uz 31.12.2016

Operatīvie finanšu dati uz 30.09.2016

Operatīvie finanšu dati uz 30.06.2016

Operatīvie finanšu dati uz 31.03.2016