Pārlekt uz galveno saturu

NRC “Vaivari” saņem starptautisku atzinumu kā Eiropas līmeņa apmācīttiesīgs centrs rehabilitācijā.

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” ieguvis augstu starptautisku novērtējumu un kļuvis par Baltijā vienīgo Eiropas līmeņa apmācīttiesīgu centru rehabilitācijā. Sertifikātu, kas apliecina atbilstību šāda līmeņa centram, piešķir Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības (The European Union of Medical Specialists) Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas sekcija un valde.

Piešķirot šo sertifikātu, tiek vērtēta centra pieredze, sasniegtie rezultāti, pieejamie profesionālie un tehnoloģiskie resursi, kā arī izvērtējuma laikā notiek ekspertu intervijas. Lai atbilstu prasībām par Eiropas līmeņa apmācīttiesīga centra rehabilitācijā, ir vairāki priekšnosacījumi. Tai skaitā, centrā ir jābūt gan speciālistiem ar Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas Sekcija un Valde sertifikātiem, gan vismaz diviem šāda līmeņa apmācīttiesīgiem pasniedzējiem. NRC “Vaivari” šādi speciālisti ir Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstes Anda Nulle un Zaiga Kalnbērza-Ribule. Tāpat, lai centrs pretendētu uz šo nosaukumu, ir jābūt jau iepriekšējos gados  labiem rezultātiem rezidentu Eiropas līmeņa eksāmenā, nepieciešamās publikācijas, uzstāšanās starptautiskos  kongresos un skaidri sakārtots apmācības process ar plašu, labi sagatavotu profesionāļu iesaisti rezidentu apmācības procesā.

“Ar šo, NRC “Vaivari” ir izgājis cauri starptautiskam auditam, kas apliecina mūsu zināšanas un varēšanu visaugstākajā līmenī. Mēs to paveicām kopā ar mūsu lielisko profesionāļu komandu. Augstais novērtējums ir ļoti laba mēraukla centra stratēģiskās attīstības virzienā uz izcilību rehabilitācijā,” norāda dr. Anda Nulle, NRC “Vaivari” vadītāja.

Papildus šim notikumam, šajā nedēļā NRC “Vaivari” spinālo pacientu rehabilitācijas subakūtā posma programma ir veiksmīgi re-akreditēta Eiropas Medicīnas speciālistu Apvienības Fizikālās un Rehabilitācijas medicīnas sekcijā. Lai uzturētu atbilstošu līmeni, rehabilitācijas programmām ik pēc 5 gadiem jāiziet cauri reakreditācijas procesam un jāsniedz atskaite par 5 gados paveikto. Savukārt NRC “Vaivari” vadītāja dr. Anda Nulle tika ievēlēta par Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības Fizikālās un Rehabilitācijas medicīnas sekcijas Klīnisko prasmju komitejas prezidenti uz nākamajiem 4 gadiem, kas ir liels pagodinājums un novērtējums visai Latvijas rehabilitācijas sistēmai. Šādu rezultātu lielā mērā nodrošināja mūsu rehabilitācijas speciālistu aktīvā un regulārā iesaiste Eiropas Medicīnas speciālistu apvienības Fizikālās un Rehabilitācijas medicīnas sekcijas un valdes darbā.

NRC “Vaivari” ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes objekts — lielākā šāda tipa medicīnas iestāde Latvijā. Galvenā NRC “Vaivari” darbības joma ir medicīniskā rehabilitācija. Pēdējo gadu laikā veiktas investīcijas no dažādiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu augstākā līmeņa medicīnisko, tehnoloģisko un profesionālo bāzi, kas spēj sniegt mūsdienīgus konkurētspējīgus rehabilitācijas pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja:
Ulrika Eistreiķe
NRC “Vaivari” Klientu apkalpošanas departamenta vadītāja