Pārlekt uz galveno saturu

Nacionālajā rehabilitācija centrā Vaivari noslēgušies centra renovācijas darbi

Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari šomēnes ir noslēgušies centra rehabilitācijas nodaļu renovācijas darbi ERAF finansētā projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/001 „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru“ ietvaros un šobrīd pacientu rīcībā tiek nodotas pēdējās izremontētās palātas 6. un 7. stāvā.  Šodien, 9. maijā NRC Vaivari apciemoja veselības ministre Ilze Viņķele un iepazinās gan ar paveikto centra renovācijas darbos, gan jaunākajām robottehnoloģijām, kuras gan dažādo rehabilitācijas procesus, gan padara to mūsdienīgu,  efektīvu un Eiropā konkurētspējīgu. 

NRC Vaivari remontdarbu veikšanā tika izmantoti gan Eiropas Savienības fondu līdzekļi, gan paša centra finansējums.  Projekta kopējās izmaksas, kas tika realizēts pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā  -2 774 273,99 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 507 663,70 euro,  valsts budžeta finansējums – 159 634,98  euro, NRC Vaivari  finansējums-  1 106  975,31  euro.

6. un 7. stāva izremontētās telpas ir kļuvušas mūsdienīgākas gan aprīkojuma, gan vizuālā izskata ziņā un tās ir kļuvušas funkcionālākas pacientu daudzveidīgām rehabilitācijas vajadzībām. 

"Tagad NRC Vaivari telpas atbilst mūsdienu prasībām un kopā ar labākajiem Latvijas speciālistiem un modernākajām tehnoloģijām, NRC Vaivari ir konkurētspējīga, augstas raudzes rehabilitācijas iestāde ne tikai Baltijā, bet visā Eiropā. Mūsdienīgās telpas ir jauka dāvana kā pacientiem, tā darbiniekiem centra nu jau divdesmit septītajā dzimšanas dienā, kas ik gadus tiek atzīmēta maijā", skaidro Anda Nulle, NRC Vaivari vadītāja. 

Tāpat NRC Vaivari ir notikuši arī atjaunošanas darbi centra pieguļošajā teritorijā, piesaistot  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus, nodrošinot vides pieejamību un iespēju izmantot jaunizveidotos celiņus arī dažādu grūtības pakāpju dozētas slodzes pastaigām un aerobas slodzes nodarbībām kardioloģiskajiem pacientiem. "Tieši kardiovaskulārās slimības ir biežākais mirstības iemesls Latvijā un tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš gan rehabilitācijai, gan šo slimību sekundārai profilaksei", norāda A. Nulle.  

NRC Vaivari paziņo arī par jaunas rehabilitācijas programmas izveidi Latvijā, kas paredzēta Reto neiromuskulāro slimību pacientu rehabilitācijai. Tā saucamās “retās slimības” ir slimības, kas, salīdzinot ar vispārējo populāciju, skar nelielu cilvēku skaitu un to specifiku nosaka šo slimību retā izplatība. Šo rehabilitācijas programmu plānots attīstīt ciešā sadarbībā ar Reto slimību koordinācijas centra speciālistiem, kuri ir plāno un realizē izmeklējumus un diagnostiku konkrētām retām slimībām ar mērķi veicināt vienotu pamatprincipu izmantošanu ikdienas praksē darbā ar pacientiem, taču nereti pietrūkst pēctecīgas un saskaņotas darbības rehabilitācijas jomā.