Pārlekt uz galveno saturu

Aug. 20.2009. | Vaivaros būs daudzfunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

Aug. 20.2009. | Vaivaros būs daudzfunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari” sākta Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansēta projekta īstenošana, kura ietvaros tiks izveidots daudzfunkcionāls atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām veselības, sociālās aprūpes un izglītības kvalitātes uzlabošanu un realizēt šo bērnu un viņu ģimeņu tiesības uz harmonisku attīstību, integrāciju sabiedrībā un citiem bērniem līdzvērtīgu dzīves kvalitāti.

Vaivaros būs nacionālas nozīmes daudzfunkcionāls bērnu attīstības un rehabilitācijas centrs ar plašu ambulatoru un stacionāru funkcionālās novērtēšanas un rehabilitācijas nodaļu ar augsti kvalificētu speciālistu komandu.

„Līdz šim Latvijā ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām īsti nebija, ko piedāvāt, lai palīdzētu tām mērķtiecīgi un plānveidīgi nodarboties ar šo bērnu. Nebija iespēju nodrošināt ģimenes ar rehabilitācijas plānu, kas piemērots konkrētam bērnam konkrētām vajadzībām,” norāda NRC „Vaivari” Klīniski metodiskās daļas vadītājsprof. Aivars Vētra.

Jaunajā centrā tiks nodrošināta kompleksa attīstības un veselības stāvokļa novērtēšana, ārstēšana, attīstības veicināšana, aprūpe un visaptveroša rehabilitācija, aktīvi iesaistot procesā visu ģimeni. Bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenei šeit būs iespēja vienuviet saņemt gan profesionālus katra vajadzībām atbilstošus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, gan informāciju par katra konkrētā bērna vajadzībām atbilstošu veselības, rehabilitācijas, sociālo un izglītības pakalpojumu pieejamību vistuvāk dzīves vietai.

„Šis centrs Vaivaros būs kā vienas pieturas aģentūra – vecāki varēs saņemt dažādas konsultācijas un nepieciešamo informāciju vienuviet, viņiem nebūs jāstaigā pa dažādām iestādēm un jātiekas ar neskaitāmiem speciālistiem, lai saprastu, kādai tieši jābūt viņu bērna attīstības programmai,” stāsta prof. Vētra. Svarīgi ir īpaši uzsvērt, ka šo plānu īstenošana notiks, NRC „Vaivari” sadarbojoties ar citām Latvijas rehabilitācijas iestādēm pēc iespējas tuvāk pacientu dzīves vietai .

Centrs varēs nodrošināt minētos pakalpojumus apmēram 1 800 bērniem gadā.

Pašlaik notiek dažādu administratīvo procesu virzīšana, ekspertu un partneru izraudzīšana, tehniskā projekta izstrāde, gatavošanās projekta ievadsemināram un citi darbi. Augusta beigās NRC „Vaivari” specilisti dosies arī pieredzes apmaiņas braucienā uz līdzīgu Bērnu atbalsta centru Vācijā, Datelnē.

Projekts tiek īstenots, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu, tā kopējās izmaksas – 764 700 eiro, no tiem – 114 705 eiro NRC „Vaivari” un Latvijas partneru līdzfinansējums. Projekta partneri ir LR Veselības ministrija, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība un Rīgas Stradiņa universitāte. Projektu plānots ieviest līdz 2011. gada aprīlim.

Kad projekts sekmīgi tiks ieviests NRC „Vaivari”, tā speciālisti īstenos arī tālākizglītības kursu programmu Latvijas rehabilitologiem un citu resoru speciālistiem.