Pārlekt uz galveno saturu

Alternatīvās komunikācijas iekārta ar balss ģenerēšanas un skatiena navigācijas funkciju.

  NRC „Vaivari” audiologopēdu AAK stratēģiju resursi tiek papildināti, jo ir iegādāta augsta tehnoloģiskā līmeņa iekārta. Tobii Dynavox I-Series 16 ir alternatīvās komunikācijas iekārta ar balss ģenerēšanas un skatiena navigācijas funkciju.

  Iekārtā ir ieinstalētas konkrētas programmas, kas paredzētas:

  • komunikācijas nodrošināšanai,
  • komunikācijas veidošanai, terapijai, kā arī pacienta esošo spēju novērtēšanai,
  • acu skatiena novērtēšanai un trenēšanai,
  • acu skatiena navigācijas apguvei un nostiprināšanai,
  • balss izvadei latviešu valodā, kā arī citās valodās.

  Konkrētās iekārtas, un tajā esošo programmatūru, veiksmīgai un pilnvērtīgai izmantošanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, tāpēc NRC „Vaivari” audiologopēdiem tika nodrošinātas klīniskās apmācības, Tobii Dynavox AB apmācību speciālista vadībā.

  Iekārta tiek izmantota NRC „Vaivari” stacionārajās nodaļās un ambulatorajā dienestā. Pacientu grupa - pieaugušie un bērni ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. Ir pieejams arī statīvs šīs komunikācijas iekārtas pozicionēšanai pie gultas, pie galda, pie ratiņkrēsla - ar augstuma un pamatnes platuma regulāciju.

  Alternatīvā un augmentatīvā komunikācija (AAK) ir nepieciešama cilvēkiem, ar iedzimtu (piem. cerebrālā trieka, autisms), iegūtu (piem. afāzija, anartrija), progresējošu (piem. amiotrofā laterālā skleroze, multiplā skleroze, neirodeģeneratīvas slimības), kā arī akūtu medicīnisku stāvokļu ietekmē nespēj komunicēt ar runas un/vai valodas palīdzību.

  Audiologopēds ir ārstniecības persona, kura veic arī komunikatīvo funkciju novērtēšanu un terapiju. Atkarībā no pacienta ekspresīvās un receptīvās komunikācijas traucējumu smaguma pakāpes, terapijā tiek izmantotas dažādas stratēģijas - ar mērķi nodrošināt pacienta komunikācijas vajadzības un veicināt dalību.

  Stratēģijas tiek iedalītas trijās grupās:

  1. Bez tehnoloģiju (ang. No-technology) (piem. ietver ķermeņa valodu, žestus, galvas mājienus, norādes ar pirkstu u.c.)
  2. Zemu tehnoloģiju (ang. Low-technology) (piem. zīmējumi, individualizēta satura komunikāciju grāmatas/albumi, rakstīšana uz lapas vai tāfeles, vērtēšanas skalas (piem. sāpju), alfabēta tāfele)
  3. Augstu tehnoloģiju (ang. High-technology) (piem. runas ģenerēšanas ierīces)

  VSIA NRC “Vaivari” Vecākā audiologopēde Baiba Kubile

   

  Beukelman, D., GarrettK., Yorkston, K. (2007). Augmentative Communication Strategies for Adults with Acute or Chronic Medical Conditions. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company.

  https://www.tobiidynavox.com/products/i-series