Pārlekt uz galveno saturu

Pasniegtas Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvas

29. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvas. Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Pasniegti deviņi atzinības raksti “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” un balvas. Atzinības raksts piešķirts Inesei Pujatei, ārstei ginekoloģei nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, kur viņa strādā 26 gadus. Izveidoja un no 1993. gada vadīja Ginekoloģiskās rehabilitācijas nodaļu, vadīja Ambulatoro dienestu un bija galvenā ārsta vietniece, kā arī vienlaikus strādāja specialitātē – ginekoloģijā. Savu darba mūžu veltījusi sievietes veselībai un grūtnieču aprūpei. Šobrīd gatavo un lasa lekcijas par sievietes veselību. I. Pujate ir profesionāle un līdere savā jomā, iejūtīga un atsaucīga, ar vēlmi palīdzēt un piedalīties dažādu jautājumu risināšanā, jauninājumu ieviešanā.

Atzinības rakstu piešķīra NRC “Vaivari” vecākajai medicīnas māsai darba drošības jautājumos Rūtai Pozdņakovai un medicīnas māsai Intai Morozovai. Rūta Pozdņakova ārstniecībā strādā 52 gadus. Ar savu profesionālo pieredzi un zināšanām visu darba mūžu veltījusi NRC “Vaivari” attīstībai. Aktīvi darbojas arī Latvijas Māsu asociācijas Bērnu māsu apvienībā.

Inta Morozova ilgus gadus strādājusi Jūrmalas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā operatīvajā brigādē, NRC “Vaivari” strādā ar pacientiem ar galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem, pēc traumām un operācijām. Ar augstu atbildības sajūtu, precizitāti un individuālu pieeju pacientu aprūpē. Savu profesionālo pieredzi nodod kolēģiem, līdzdarbojoties jauno māsu un māsu palīgu apmācības procesā.

Sabiedriskā labuma balvas Jūrmalā pasniedz ceturto gadu, apbalvojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldība dibinājusi 2016. gadā.