Pārlekt uz galveno saturu

Jauns un inovatīvs robottehnoloģijas izaicinājums neirorehabilitācijā Latvijā

Rehabilitācija veselības aizsardzības sistēmā ir pasākumu kopums, kas palīdz optimālu funkcionēšanu mijiedarbībā ar vides apstākļiem sasniegt indivīdam ar nespēju, kas radusies slimības, traumas, novecošanās dēļ. Rehabilitācija nozīmē visu līdzekļu izmantošanu, lai mazinātu nespējas un invaliditātes paliekošo ietekmi un veicinātu cilvēkus ar nespēju sasniegt optimālu fizisku, emocionālu, intelektuālu, psiholoģisku un sociālu funkcionēšanu.

Rehabilitācija mainās un attīstās, papildinoties ar aizvien jaunām intervencēm un rīkiem. Populācijas novecošanās, medicīnas un zinātnes attīstība, kā arī pieaugošās prasības pēc dzīves kvalitātes, neizbēgami rada lielāku nepieciešamību pēc rehabilitācijas. Savukārt vajadzības pēc efektivitātes veselības aizsardzībā, kā arī cilvēkresursu deficīts liek rehabilitācijā meklēt un ieviest arvien jaunus tehnoloģiskus risinājumus.

Visu līdzekļu izmantošana nozīmē arī ātri augošās robottehnoloģijas izmantošanu rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

ASV Robotu Institūts par robotu sauc programmējamu, daudzfunkcionālu manipulatoru, kas paredzēts materiālu, daļu vai specializētu ierīču pārvietošanai, izmantojot mainīgas ieprogrammētas kustības dažādu uzdevumu veikšanai. Robotika medicīnā un rehabilitācijā nozarē nozīmē, ka, mijiedarbojoties tehnoloģiju un medicīnas zinātņu sasniegumiem, tiek meklēti un atrasti jauni risinājumi sistēmām, kas ļauj kontrolēt kustību un spēku noteiktu uzdevumu veikšanai. Robotika nodrošina saikni starp uztveri un darbību.

Lasīt visu rakstu no Latvijas Ārsts (oktobris 2020):68-71