Pārlekt uz galveno saturu

Jauna funkcionēšanas novērtēšanas sistēma un tās darbības pamatprincipi

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (NRC Vaivari) ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu ir izstrādāta unikāla funkcionēšanas novērtēšanas sistēma tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas procesa uzlabošanai. Projektā iesaistītie Rīgas Stradiņu universitātes eksperti, veicot Latvijas un pasaules labākās prakses apzināšanu, rekomendē Latvijā ieviest starptautiskajā praksē lietotu pieeju funkcionēšanas novērtēšanā, kas balstās uz konceptuāli teorētiskajiem modeļiem par personas un vides mijiedarbību, Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības kvalifikāciju, uz personu jeb klientu centrētu pieeju un starptautiski rekomendētiem tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas procesa posmiem.            

2020. - 2022. gados tiks īstenots izstrādātās funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas  izmēģinājumprojekts. Tā ietvaros paredzēts veikt funkcionēšanas novērtēšanu vismaz 3000 cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti, kuriem ir nepieciešams valsts finansēts tehniskais palīglīdzeklis. 

Ekskluzīvu iespēju iepazīties ar izstrādāto sistēmu nodrošinās NRC Vaivari un Rīgas Stradiņa universitātes kopīgi organizēts 5 st. seminārs, kurš tiek organizēts visos Latvijas plānošanas reģionos.  

Semināru programma:

Jauna funkcionēšanas novērtēšanas sistēma un tās darbības pamatprincipi

2020. gada 20. marts Rīga, biznesa augstskolas “Turība” telpās Rīgā, Graudu ielā 68. Par dalību seminārā aicinājums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 10. martam. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

2020. gada 21. marts Valmiera, viesnīcas “Wolmar” telpās, Valmierā, Tērbatas ielā 16a. Par dalību seminārā aicinājums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 13. martam. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

 

 

2020. gada 4. aprīlis Jelgavā, viesnīcas “Jelgava” telpās, Jelgavā, Lielā iela 6. Par dalību seminārā aicinājums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 27. martam. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

2020. gada 18. aprīlī Rēzeknē, Latgales vēstniecības “Gors” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4. Par dalību seminārā aicinājums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 9. aprīlim. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

2020. gada 8. maijā Liepājā, viesnīcas “Līva” telpās, Liepājā, Lielā iela 11. Par dalību seminārā aicinājums lūgums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 30. aprīlim. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehniskā pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība

 

2020. gada 9. maijā, Rīgā biznesa augstskolas “Turība” telpās Rīgā, Graudu ielā 68. Par dalību seminārā aicinājums pieteikties pie projekta vadītāja A. Pavlina, telf. 66951149, vai arnolds.pavlins@nrc.lv, līdz 2020. gada 30. aprīlim. Semināra apmeklējums ir bezmaksas. Pēc semināra apmeklēšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības. Dalība seminārā tiks novērtēta ar 6 tālākizglītības punktiem.

 

Nodarbību tēmas

9.30 – 10.00

Reģistrācija

10.00 – 12.30

Funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi, tehniskie palīglīdzekļi un to izvēles teorētiskais pamatojums, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma process

12.30 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 15.30

Funkcionēšanas novērtēšanas sistēma – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma iniciēšana, vispārējā funkcionēšanas novērtēšana, kritēriji nosūtīšanai uz padziļinātu funkcionēšanas novērtēšanu, tehniskā palīglīdzekļa lietošanas monitorēšana un uzraudzība