Pārlekt uz galveno saturu

Projekts “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas  ārstniecības iestādēm rehabilitācijas programmu ieviešanā, t.sk. pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām “ (granta Nr. LV-63)

Ārlietu ministrija ir atbalstījusi NRC Vaivari projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas  ārstniecības iestādēm rehabilitācijas programmu ieviešanā, t.sk. pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām “ (granta Nr. LV-63) īstenošanu.

Projekta budžets 89 350 EUR.

Projekta īstenošanas sākums: 2023. gada 1.augusts, īstenošanas beigas: 2024. gada 31.jūlijs.

Projekta mērķis ir attīstības sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Ukrainas  ārstniecības iestādēm,  sniedzot atbalstu, pieredzes nodošanu Ukrainas ārstniecības personālam rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem, kas ir cietušas no Krievijas militāras agresijas, t.sk. pēc ekstremitāšu amputācijām.

Projekta sadarbības partneri Ukrainā :

-Rivnas reģionālais kara veterānu hospitālis, Ļvovas apgabalu bērnu klīniskā slimnīca Dņepras pašvaldības daudznozaru slimnīca Nr.4, O.Jusčenko Viņņicas klīniskā klīniskā slimnīca , Užgorodas nacionālā universitāte, Nacionālais vēža institūts, Ļvovas apgabala kara veterānu hospitālis.

2014.gadā, uzsākoties  Krievijas militārajām operācijām Ukrainā, strauji  pieauga Ukrainas karavīru un civiliedzīvotāju skaits ar militārām traumām, īpaši sarežģītām traumām un sekām pēc amputācijām, šautiem un dragātiem ievainojumiem, galvas smadzeņu traumām, sekām pēc sprādzieniem ar multipliem ķermeņa ievainojumiem. 2018. gadā Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” (turpmāk NRC Vaivari) pieredzes apmaiņā ieradās Ukrainas Veselības aizsardzības ministrijas neiroloģijas un rehabilitācijas centra pārstāvji, lai apspriestu iespējas ukraiņu ārstu rehabilitologu pieredzes apmaiņas kursu organizēšanai. 2022.gadā, uzsākot iepriekšējā ĀM finansētā projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām” realizāciju, tika konstatēts, ka ir liela interese par organizētajām apmācībām no ukraiņu ārstniecības personu puses par visām NRC Vaivari akreditētajām rehabilitācijas programmām. Projektā tiek paredzētas aktivitātes - NRC Vaivari un Ukrainas sadarbības partneru- ārstniecības iestāžu multiprofesionālās komandas konsultācijas un pieredzes apmaiņa, kas tiek ieviestas attālināti, izmantojot e-risinājumus,-Speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni,- Informatīvo materiālu  par rehabilitācijas programmu ieviešanu tulkošana, rediģēšana, drukāšana un izsūtīšana Ukrainas ārstniecības iestādēm.

«Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.» «The project received development cooperation financing from the Ministry of Foreign Affairs of Latvia in 2023.»