Skip to main content

Valsts apmaksātie stacionārie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi

NRC „Vaivari” nodrošina rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem pēc insulta, ar muguras sāpēm, ar muguras smadzeņu bojājumu, ar ortopēdiskām problēmām, sirds slimībām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citiem. Vairāk par programmām lasiet sadaļā rehabilitācija.

Valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus NRC „Vaivari” var saņemt:

  • pacienti ar funkcionāliem ierobežojumiem pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācijas
  • pacienti, kuriem nepieciešama dinamiska novērošana sakarā ar hroniskiem funkcionāliem traucējumiem pēc rehabilitācijas kursa NRC "Vaivari".

Pacientus rehabilitācijai piesaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. Pacientiem kuri atrodas dinamiskās novērošanas rindā ir iespēja pieteikties, sazinoties ar atbilstošās programmas koordinatoru. 

NRC "Vaivari" reģistrē pacientu gaidīšanas reģistrā. Pienākot rindai pa tālruni paziņo pacientam datumu, kad viņam jāierodas NRC „Vaivari”. 

Uzzināt par aptuveno, plānoto ierašanās laiku rehabilitācijai stacionārā var, sūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: rinda@nrc.lv (jānorāda pacienta vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa nr., uz kuru atzvanīt).

 

Nepieciešamie dokumenti ierodoties stacionārā.

Ierodoties NRC „Vaivari” no valsts budžeta apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, pacientam jāuzrāda:

  • izrakstu no pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr.027/u);
  • pase; 
  • ja pacienta iemaksu vai citus izdevumus sedz kāda iestāde vai organizācija, tad šīs institūcijas izsniegta garantijas vēstule.
  • izraksti no stacionāra, izmeklējumu rezultāti.

ja pacients atbrīvots no pacienta iemaksas likuma noteiktā kārtībā, nepieciešamas izziņas kopija par piederību atbrīvotajai kategorijai (uzrādot oriģinālu). 
 

Informācija par iedzīvotāju kategorijām, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:
www.vm.gov.lv

Informācija par pacientu iemaksām iestājoties stacionārā:
www.vmnvd.gov.lv

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, ar pacientiem tiek noslēgts līgums par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.