Skip to main content

Kā pieteikties un rinda

Kārtība kādā rehabilitācijas pacienti tiek reģistrēti stacionāro pakalpojumu saņemšanai

Pacients atrodas stacionārā
 

 1. Pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic tikai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (turpmāk - FRM) ārsts, kurš izmeklē pacientu tieši;
 2. FRM ārsts piesaka pacientu stacionāro rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai telefoniski attiecīgās rehabilitācijas nodaļas koordinatoram;
 3. Pēc minētās informācijas saņemšanas  rehabilitācijas nodaļas koordinators pacientu iekļauj pacientu gaidīšanas rindā (PGR); pacientam tiek nosūtīts paziņojums SMS uz viņa norādīto tel.nr. 
 4. Ilglaicīgu un pastāvīgu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā FRM ārsts  pacientu var iekļaut dinamiskās novērošanas reģistrā (DNR).

Pacients saņem ambulatoru konsultāciju pie FRM ārsta

 1. Pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic fizikālās un rehabilitācijas medicīnas (turpmāk - FRM) ārsts, kurš izmeklē pacientu tieši vai izvērtē cita ārsta nosūtījumu;
 2. FRM ārsts piesaka pacientu stacionāro rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai telefoniski attiecīgās rehabilitācijas nodaļas koordinatoram vai aizpilda elektronisko pieteikuma formu;
 3. Pēc minētās informācijas saņemšanas rehabilitācijas nodaļas koordinators pacientu iekļauj pacientu gaidīšanas rindā (PGR). Pacientam tiek nosūtīts paziņojums SMS uz viņa norādīto tel.nr. 
 

Pacientus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai NRC „Vaivari” uzņem tikai no PGR un DNR pieteikšanas kārtībā saskaņā ar pacientu plānošanas komisijas apstiprinātu uzņemamo pacientu sarakstu, koordinatoram zvanot pa norādīto tālruni un vienojoties par iespējamo pakalpojuma saņemšanas laiku.

 • pacienta slimības dēļ (ārsta izziņa);
 • ja pacienta funkcionālais stāvoklis neatļauj saņemt rehabilitācijas pakalpojumus (piem. nepieciešama imobilizācija utt.);
 • pacienta īslaicīga prombūtne;
 • ar pacientu nav iespējams sazināties (telefoniski, elektroniski);
 • pacients neierodas nozīmētajā laikā sadzīves apstākļu dēļ (nav naudas, nevar atstāt dzīves vietu utt.).
 • atkārtoti, vismaz 2 reizes, atsakās ierasties;
 • izvēlas rehabilitāciju citā ārstniecības iestādē, t.sk. ārzemēs;
 • iepriekš nebrīdinot, neierodas nozīmētajā laikā;
 • atkārtoti, ilgstoši nav iespējams sazināties ar pacientu (telefoniski, elektroniski).

Uzzināt par aptuveno, plānoto ierašanās laiku rehabilitācijai stacionārā var, sūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: rinda@nrc.lv (jānorāda pacienta vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa nr., uz kuru atzvanīt).

 

Reglamentējošie dokumenti:

 • Ārstniecības likums
 • Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
 • Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

Saistošie dokumenti:

 • 2016. gada 1. novembra rīkojums Nr. 1-3/87 “Par pacientu uzņemšanas plānošanu”
 • 2016. gada 26. oktobra rīkojums Nr. 1-3/83 “Par pacientu plānošanas komisijas sastāvu”.