Skip to main content

Pacientu iekšējās kārtības noteikumi

PACIENTU IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
Jūrmalā
 
Mērķis
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk — NRC „Vaivari”) nosaka pacientu, viņu pavadošo personu un viesu (turpmāk - pacienti) pienākumus un atbildību, uzturoties NRC “Vaivari”.
 
Darbības sfēra
NRC “Vaivari” pacienti.

Dokumenti
Reglamentējošie dokumenti:

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums
  • Pacientu tiesību likums
  • Vispārējā datu aizsardzības regula.

Saistošie dokumenti:

  • Ugunsdrošības noteikumi
  • Hidroterapijas kompleksa iekšējie kārtības noteikumi.

 
 
 
Valdes priekšsēdētāja

A. Nulle