Pārlekt uz galveno saturu

Projekts “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām“ (granta Nr. LV-51)

nrc logo   Ārlietu ministrija logo

 

Projekts tiek īstenots par Ārlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem

2022. gadā uzsākām Ārlietu ministrijas finansētā projekta “VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” pieredzes apmaiņa ar Ukrainas slimnīcām rehabilitācijas programmu ieviešanā pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām” (granta Nr. LV-51)  realizāciju ar 4 sadarbības partneriem. Sākoties mācību procesam, informācija tika savstarpēji  nodota ukraiņu ārstniecības personu vidū un interese no Ukrainas ārstniecības iestādēm par apmācībām pieauga,  partneru skaits palielinājās līdz 6 ārstniecības iestādēm.  Kā pozitīvu  projekta īstenošanas  rezultātu var minēt to, ka  pēc uzsāktās pirmās sekmīgās sadarbības bija ļoti liela interese no ukraiņu ārstniecības personu puses par pārējām NRC Vaivari akreditētajām rehabilitācijas programmām,  apmācību procesā tika piesaistītas citas ārstniecības  iestādes,  realizējot vēl 2 papildus projektus.

Projektā tika īstenotas sekojošas aktivitātes - NRC Vaivari un Ukrainas sadarbības partneru- ārstniecības iestāžu multiprofesionālās komandas konsultācijas un pieredzes apmaiņa, kas tiks ieviestas attālināti, izmantojot e-risinājumus,-Speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni uz Latviju,- Informatīvo materiālu  par rehabilitācijas programmu ieviešanu tulkošana, rediģēšana, drukāšana un izsūtīšana Ukrainas ārstniecības iestādēm.

Galvenie sasniegtie rezultāti -notikušas NRC Vaivari un Ukrainas sadarbības partneru- ārstniecības iestāžu multiprofesionālās komandas 30 konsultācijas, individuālās ārstu konsultācijas, speciālistu pieredzes apmaiņas 3 braucieni uz Latviju; informatīvo materiālu  tulkošana ukraiņu valodā, rediģēšana  un  drukāšana, nosūtīšana uz Ukrainu.

Noslēdzoties projektam, pēdējā tikšanās reizē ar projekta partneriem tika izrunāti jautājumi par  ieguvumiem projekta realizācijā, turpmākiem sadarbības plāniem. Ārstniecības personām no NRC Vaivari un Ukrainas ārstniecības iestādēm ir izveidojušies cieši savstarpēji profesionāli kontakti,  pašlaik un turpmāk izmantojot e-risinājumus tiek risināti dažādi klīniskie gadījumi, sniegtas konsultācijas par dokumentāciju, pacientu ārstniecības gaitu. Pašlaik ar projekta ārstniecības iestādēm slēdzam sadarbības  līgumus, kas nākotnē paredz arī dažādu kopējo projektu īstenošanu, apmācību kursu organizēšanu, palīdzību rehabilitācijas programmu akreditācijā.

flags