Перейти к основному содержанию

Informācija, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu