Перейти к основному содержанию

Kontakti

NRC "Vaivari"
Asaru pr. 61, Jūrmala, Latvija, LV-2008
Tālrunis: 67766124
E-pasts: info@nrc.lv
E-adrese

NRC "Vaivari" telekomunikācijas sakarus nodrošina LMT operators. Zvanot uz NRC "Vaivari" no fiksētā vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora. 

Klientu un pacientu reģistrātors: 67766122; 67766025; 67766026

Iespēja pieteikties ambulatorajiem pakalpojumiem e-pastā: pieraksts@nrc.lv (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālr.nr., pie kāda speciālista vēlaties pierakstīties). Pēc e-pieraksta nosūtīšanas gaidiet zvanu vai e-pastu no centra darbiniekiem. Jums tiks piedāvāts konkrēts pieraksta laiks. E-pieraksts bez sekojošas telefoniskas vai elektroniskas vienošanās par pieraksta laiku nav derīgs.

Uzzināt par aptuveno, plānoto ierašanās laiku rehabilitācijai stacionārā var, sūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: rinda@nrc.lv (jānorāda pacienta vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa nr., uz kuru atzvanīt).

 

No Rīgas uz NRC “Vaivari” var nokļūt ar maršruta taksometru vai vilcienu.

Maršruta taksometru saraksts: Vilcienu saraksts:

NRC "Vaivari" struktūrvienību kontakti

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002
Tālrunis: 67552350
E-pasts: vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā
Jelgavas ielā 60, Kuldīgā,
Tālrunis: 63320727
E-pasts: vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, LV-4601
Tālrunis: 64622273
E-pasts: vtpc@nrc.lv

Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs
Vēsmas 13, Jūrmalā, LV-2011
Tālrunis: 67730160
E-pasts: eriks.svede@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā
Jelgavas ielā 60, Kuldīgā,
  63320727
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, LV-4601
  64622273
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs
Vēsmas 13, Jūrmalā, LV-2011
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Valdes priekšsēdētāja
Anda Nulle
  66951122
  anda.nulle@nrc.lv

Valdes loceklis
Mārtiņš Oliņš
  66951122
  martins.olins@nrc.lv

Valdes sekretāre
Una Korsaka
  66951122
  una.korsaka@nrc.lv

Ārstniecības departamenta vadītāja
Inese Švarca
  66953806
  inese.svarca@nrc.lv

Galvenā med. māsa
Ilva Aršauska
  67147272
  ilva.arsauska@nrc.lv

Stacionārā dienesta virsārste
Baiba Buša
  67766151
  baiba.busa@nrc.lv

Vadītāja
Jūlija Čerešņeva
  67147295
  julija.ceresneva@nrc.lv

Ārste
Ligita Pucēna
  ligita.pucena@nrc.lv

Virsmāsa
Olga Audrupe
  67147287
  olga.audrupe@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Dina Namniece
  dina.namniece@nrc.lv

Ārste
Kira Jefimova
  kira.jefimova@nrc.lv

Virsmāsa
Guna Ņehoroškova
  67147294
  guna.nehoroskova@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Inta Freiberga
  67147294
  inta.freiberga@nrc.lv

Vadītāja
Inga Tanenberga
  66954385
  inga.tanenberga@nrc.lv

Virsmāsa
Liene Meldere
  67147277
  liene.meldere@nrc.lv

Ārste
Nora Vidnere

Ārste
Liena Biezā

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Iveta Spruģevica
  iveta.sprugevica@nrc.lv

Ārste
Ņina Pučuka
  nina.pucuka@nrc.lv

Vadošā virsmāsa izglītības jomā
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītāja
Zaiga Kalnbērza-Ribule
  zaiga.kalnberza-ribule@nrc.lv

Vadošā virsmāsa izglītības jomā
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Ārsts
Nikolajs Avercevs

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītājs
Agris Ančupāns
  agris.ancupans@nrc.lv

Virsmāsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Intensīvā terapija
  67147292

Vadītāja
Marija Čerkasova
  67147281
  marija.cherkasova@nrc.lv

Funkcionālo speciālistu vadītāja
Dace Stirāne
  dace.stirane@nrc.lv

Ergoterapeiti
  ergoterapija@nrc.lv

Ambulatorā dienesta virsārste
Inese Švarca
  66953806
  inese.svarca@nrc.lv

Virsmāsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Reģistratūra
  67147291
  registratura@nrc.lv

Izziņas
  67766025

Medicīnas māsa
Iveta Ābele
  26112476
  iveta.abele@nrc.lv

Ambulatorā dienesta koordinatore
Ausma Klapere
  29379477
  ausma.klapere@nrc.lv

Audiologopēde
Kitija Puķīte
  26479574
  kitija.pukite@nrc.lv

Vadītāja
Inga Garuta
  67147299
  inga.garuta@nrc.lv

Baseins, vannu nod., zemūdens masāža, fizikālā terapija
Klientu un pacientu reģistrators
  67147298
  baseins@nrc.lv

Vecākā reitterapeite

  info@nrc.lv

Vadītāja
Evita Legzdiņa
  evita.legzdina@nrc.lv

Dienas stacionāra vadītājs
Toms Nulle
  toms.nulle@nrc.lv

Koordinatore
Dace Podiņa
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Koordinatore
Anna Indriksone
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Vadītāja p.i.
Dace Stirāne
  dace.stirane@nrc.lv

Administratore
Sandra Bute
  63112914
  sandra.bute@nrc.lv

Rīgas filiāle
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Kuldīgas filiāle
  63320727
  26479363
  vtpc@nrc.lv

Rēzeknes filiāle
  64622273
  26577364
  vtpc@nrc.lv

Vadītāja
Ligita Nelsone
  67185450
  ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Vadītāja vietniece
Jūlija Vasiļevska
  67860768
  julija.vasilevska@tpc.nrc.lv

Galvenā ergoterapeite
Marina Stūre
  67860765
  marina.sture@tpc.nrc.lv

Vecākā tehniskā ortopēde
Vita Deičmane
  67860769
  vita.deicmane@tpc.nrc.lv

Ekonomists
Arturs Strautiņš
  67552350
  arturs.strautins@tpc.nrc.lv

Iepirkumu speciāliste
Gundega Miķelsone
  67185452
  gundega.mikelsone@tpc.nrc.lv

Vadītājs
Ēriks Švēde
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Inita Krīgere
  67730160
  inita.krigere@nrc.lv

Administratīvā departamenta vadītājs
Agris Eglītis
  66939100
  agris.eglitis@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Juriste – datu aizsardzības speciāliste
Ilze Markoviča
  67766142
  ilze.markovica@nrc.lv

Juriste
Aija Kočane
  66953808
  aija.kocane@nrc.lv

Projektu vadītājs
Arnolds Pavlins
  66951149
  arnolds.pavlins@nrc.lv

Projektu vadītāja
Sandra Balode
  66953807
  sandra.balode@nrc.lv

Vecākā lietvede
Aija Talenta
  66951122
  info@nrc.lv

Administratīvā departam. vad. vietn.
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Vecākā personāla spec.
Liene Ozola
  67147276
  liene.ozola@nrc.lv

Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Laura Miltiņa
  67766129
  laura.miltina@nrc.lv

Vadītājs
Deniss Romanovičs
  67147282
  deniss.romanovics@nrc.lv

Vadītājs
Imants Putniņš
  67766128
  imants.putnins@nrc.lv

Finanšu departamenta vadītājs
Jānis Felts
  67147274
  janis.felts@nrc.lv

Galvenā grāmatvede
Sandra Tuliša
  67147297
  sandra.tulisa@nrc.lv

Vadītāja
Sanita Bernāne
  67147275
  sanita.bernane@nrc.lv

Medicīnas statistiķe
Maija Gulbe
  maija.gulbe@nrc.lv 

Vadītāja
Ulrika Eistreiķe
  67766126
  ulrika.eistreike@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Dace Kleinhofa
  dace.kleinhofa@nrc.lv

Vecākā klientu un pacientu reģistratore
Līga Dreimane
  67766122
  administratore@nrc.lv