Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības un zinātnes nodaļas vadītājs

Galvenie pienākumi Galvenās prasības
 • Vadīt Izglītības un zinātnes nodaļu.
 • Nodrošināt un pārraudzīt NRC “Vaivari”  speciālistu pirmsdiploma un pēcdiploma profesionālo apmācību.
 • Organizēt, vadīt, pārraudzīt un koordinēt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC „Vaivari” darbiniekiem, kā arī administrēt un koordinēt pētniecisko darbu izpildi.
 • Veicināt pētnieciskās bāzes izveidi akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā atbilstoši Eiropā un Pasaulē starptautiski pieņemtiem principiem un vadlīnijām, ievērojot prioritāros virzienus.
 • Veicināt starptautisko sadarbību ar Eiropas Savienības un citu valstu atbilstoša profila medicīnas iestādēm, pētniecības institūtiem, augstskolām, pētnieku grupām un atsevišķiem speciālistiem, iesaistīties zinātniski pētnieciskos starptautiskās sadarbības projektos.
 • Organizēt konferences un seminārus.
 • Vadīt Gaitas analīzes laboratoriju.
 • Pārraudzīt studentu prakšu organizēšanu un darba plānošanu NRC „Vaivari”, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar mācību iestādēm.
 • Augstākā medicīniskā izglītība.
 • Prasme racionāli organizēt darbu arī paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīts doktora zinātniskais grāds medicīnā vai ar to saistītā disciplīnā.
Iesniegšanas termiņš 30.06.2020
Kontaktpersona Lauma Petrovska, tālrunis 67147288
Darba līguma veids Uz nenoteiktu laiku
Darba laiks Pilna darba diena
Darba vietas adrese Asaru prospekts 61, Jūrmala
Atalgojums 1600.00
CV nosūtīšanas adrese personals@nrc.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Pieteikuma dokumentos lūdzam norādīt tikai tādu informāciju, kura nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam un kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati, saskaņā ar Darba likuma 32. pantu tiks izmantoti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi un tiks iznīcināti trīs darba dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar izvēlēto pretendentu. Jums ir tiesības pieprasīt piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus visu personas datu apstrādes laiku. Datu apstrādes pārkāpuma gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iepriekšminēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV 2008, datu aizsardzības speciāliste Ilze Markoviča 67766142.