Pārlekt uz galveno saturu

Struktūrvienību kontakti

NRC "Vaivari" struktūrvienību kontakti

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1002
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā
Jelgavas ielā 60, Kuldīgā,
  63320727
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, LV-4601
  64622273
  vtpc@nrc.lv

Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs
Vēsmas 13, Jūrmalā, LV-2011
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Valdes priekšsēdētāja,  Ārstniecības departamenta vadītāja
Anda Nulle
  66951122
  anda.nulle@nrc.lv

Valdes loceklis
Mārtiņš Oliņš
  66951122
  martins.olins@nrc.lv

Valdes sekretāre
Una Klīve
  66951122
  una.klive@nrc.lv

Valdes priekšsēdētāja,  Ārstniecības departamenta vadītāja
Anda Nulle
  66951122
  anda.nulle@nrc.lv

Galvenā med. māsa
Ilva Aršauska
  67147272
  ilva.arsauska@nrc.lv

Stacionārā dienesta virsārste
Baiba Buša
  67766151
  baiba.busa@nrc.lv

Vadītāja
Marita Cikovska
  67147284
  marita.cikovska@nrc.lv

Māsu postenis
Larisa Melkova
  larisa.melkova@nrc.lv

Vadītāja p.i.
Svetlana Ļeseva
  67147295
  svetlana.leseva@nrc.lv

Ārste
Ligita Pucēna
  ligita.pucena@nrc.lv

Vec. medicīnas māsa
Olga Audrupe
  67147287
  olga.audrupe@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Dina Namniece
  dina.namniece@nrc.lv

Ārste
Kira Jefimova
  kira.jefimova@nrc.lv

Vec.medicīnas māsa
Guna Ņehoroškova
  67147294
  guna.nehoroskova@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Inta Freiberga
  67147294
  inta.freiberga@nrc.lv

Vadītāja
Inga Tanenberga
  66954385
  inga.tanenberga@nrc.lv

Vec. medicīnas māsa
Liene Meldere
  67147277
  liene.meldere@nrc.lv

Ārste
Nora Vidnere

Ārste
Liena Biezā

Rehabilitācijas nodaļas koordinatore
Iveta Rozenfelde
  67147269
  iveta.rozenfelde@nrc.lv

Vadītāja
Iveta Spruģevica
  iveta.sprugevica@nrc.lv

Ārste
Ņina Pučuka
  nina.pucuka@nrc.lv

Vec. medicīnas māsa
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītāja
Zaiga Kalnbērza-Ribule
  zaiga.kalnberza-ribule@nrc.lv

Vecākā medicīnas māsa
Iveta Kokle-Narbuta
  29133973
  iveta.kokle-narbuta@nrc.lv

Ārsts
Nikolajs Avercevs

Rehabilitācijas nodaļas vecākā koordinatore
Santa Dārdedze-Upīte
  67147290
  santa.dardedze@nrc.lv

Vadītājs
Agris Ančupāns
  agris.ancupans@nrc.lv

Vec.medicīnas māsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Intensīvā terapija
  67147292

Vadītāja
Marija Čerkasova
  67147281
  marija.cherkasova@nrc.lv

Funkcionālo speciālistu vadītāja
Zoja Osipova
  67147271
  zoja.osipova@nrc.lv

Ergoterapeiti
  ergoterapija@nrc.lv

Ambulatorā dienesta virsārste
Inese Švarca
  66953806
  inese.svarca@nrc.lv

Vec. medicīnas māsa
Ilga Indriksone
  67766026
  ilga.indriksone@nrc.lv

Reģistratūra
  67147291
  registratura@nrc.lv

Izziņas
  67766025

Medicīnas māsa
Iveta Ābele
  26112476
  iveta.abele@nrc.lv

Ambulatorā dienesta koordinatore
Ausma Klapere
  29379477
  ausma.klapere@nrc.lv

Audiologopēde
Kitija Puķīte
  26479574
  kitija.pukite@nrc.lv

Vadītāja
Inga Garuta
  67147299
  inga.garuta@nrc.lv

Baseins, vannu nod., zemūdens masāža, fizikālā terapija
Klientu un pacientu reģistrators
  67147298
  baseins@nrc.lv

Vecākā reitterapeite
Olga Buličeva
  olga.buliceva@nrc.lv

Vadītāja p.i.
Toms Nulle
  toms.nulle@nrc.lv

Vecākā koordinatore
Viktorija Rogova
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Koordinatore
Kristīne Bistrova
  67704030
  ark.vaivari@nrc.lv

Vadītāja p.i.
Dace Stirāne
  dace.stirane@nrc.lv

Administratore
Sandra Bute
  66951129
  sandra.bute@nrc.lv

Vadītāja
Ligita Nelsone
  67185450
  ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Vadītāja vietniece
Jūlija Vasiļevska
  67860768
  julija.vasilevska@tpc.nrc.lv

Galvenā ergoterapeite
Olga Artemenkova
  67860765
  olga.artemenkova@tpc.nrc.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste
Rasma Kižla
  67552350
  vtpc@nrc.lv

Jurista palīdze
Arta Naļivaiko
  67185452
  arta.nalivaiko@tpc.nrc.lv

Juriste
Sabīne Priedīte
  67185452
  sabine.priedite@tpc.nrc.lv

Juriste
Juta Riklāne
  67185452
  juta.riklane@tpc.nrc.lv

Iepirkumu speciāliste
Gundega Miķelsone
  67185452
  gundega.mikelsone@tpc.nrc.lv

Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Māra Zilgalve
  67552350
  mara.zilgalve@tpc.nrc.lv

Kuldīgas nodaļa
  63320727

Rēzeknes nodaļa
Gunta Lipska
  64622273
  gunta.lipska@ tpc.nrc.lv

Vadītājs
Ēriks Švēde
  67730160
  eriks.svede@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Inita Krīgere
  67730160
  inita.krigere@nrc.lv

Administratīvā departamenta vadītājs
Agris Eglītis
  66939100
  agris.eglitis@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Juriste – datu aizsardzības speciāliste
Ilze Markoviča
  67766142
  ilze.markovica@nrc.lv

Juriste
Aija Kočane
  66953808
  aija.kocane@nrc.lv

Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
Vita Pastare
  vita.pastare@nrc.lv

Projektu vadītājs
Arnolds Pavlins
  66951149
  arnolds.pavlins@nrc.lv

Projektu vadītāja
Sandra Balode
  66953807
  sandra.balode@nrc.lv

Vecākā lietvede
Aija Talenta
  66951122
  info@nrc.lv

Administratīvā departam. vad. vietn.
Lauma Petrovska
  67147288
  lauma.petrovska@nrc.lv

Vecākā personāla spec.
Liene Briede
  67147276
  liene.briede@nrc.lv

Vadītājs
Deniss Romanovičs
  67147282
  deniss.romanovics@nrc.lv

Vadītājs
Imants Putniņš
  67766128
  imants.putnins@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Sandra Tuliša
  67147297
  sandra.tulisa@nrc.lv

Vadītāja
Sanita Bernāne
  67147275
  sanita.bernane@nrc.lv

Medicīnas statistiķe
Maija Gulbe
  maija.gulbe@nrc.lv 

Vadītāja
Ulrika Eistreiķe
  67766126
  ulrika.eistreike@nrc.lv

Vadītāja vietniece
Dace Kleinhofa
  dace.kleinhofa@nrc.lv

Vecākā klientu un pacientu reģistratore
Līga Dreimane
  67766122
  administratore@nrc.lv