VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2017. gada 18. decembris

Print

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 

9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei” darbības, kas saistītas ar funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei nepieciešamo ēku pārbūvi un atjaunošanu, materiāli tehniskā nodrošinājuma (funkcionēšanas novērtēšanas instrumentu un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi un datu bāzes izstrādi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai ir īstenojamas pēc situācijas izpētes par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas sistēmām 9.1.4.2. pasākuma  “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” projekta ietvaros.

Informāciju sagatavoja: A. Pavlins