VSIA NRC „Vaivari” Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide - 2016. gada 29. decembris

Print

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.1.2/16/I/001
 
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums: 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākums “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”
 
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 
          2016. gada 19.jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” par ES Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei” īstenošanu un uzsākta projekta ieviešana.
 
            Projekta mērķis ir attīstīt īpašu infrastruktūru – Funkcionēšanas laboratoriju cilvēka objektīvas funkcionēšanas novērtēšanai un izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fondu skolu vides pieejamības uzlabošanai personām ar funkcionēšanas traucējumiem jeb invaliditāti (disability).

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ERAF projektu „VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

Ir uzsākts darbs pie Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 600 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi grozījumu izstrādes.