VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana - 2018. gada 15. maijs

Print

2018. gada 9. maijā NRC “Vaivari” Eiropas Sociālā fonda projekta „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas  izveide un ieviešana”
realizācijas ietvaros noslēdzis līgumu par situācijas izpēti par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrādi un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumiemar Rīgas Stradiņa universitāti. Pirmais posms – situācijas izpēte/ pētījums plānots sešu mēnešu periodam – līdz 2018. gada 9. novembrim. Saskaņā ar 2015. gada 15. oktobra MK noteikumu Nr. 601 27.2. punktu situācijas izpētes rezultātus saskaņos Labklājības ministrijas izveidotā Uzraudzības padome.

Informāciju sagatavoja

Pavlins,

ESF projekta vadītājs