VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana - 2018. gada 12. februāris

Print

Valsts SIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” realizē ES Sociālā fonda projektu „VSIA NRC „Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”. Pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. publicitātes vadlīniju 4.2.5. punkta un NRC “Vaivari” projekta pieteikuma 5. sadaļas prasībām tīmekļa vietnē tiek ievietota aktualizēta informācija par projekta realizācijas gaitu:

2018. gada 12. februārī Vaivaru NRC izveidotā iepirkuma komisija pulcējās, lai veiktu piedāvājumu atvēršanu ESF projekta “VSIA NRC “Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” iepirkumam “ Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumi". Lēmuma par atklātā konkursa rezultātiem pieņemšana tiek plānota mēneša laikā.