VSIA NRC „VAIVARI” FUNKCIONĒŠANAS NOVĒRTĒŠANAS UN ASISTĪVO TEHNOLOĢIJU APMAIŅAS SISTĒMAS IZVEIDE UN IEVIEŠANA - 2017. GADA 22. DECEMBRIS

Print

2017. gada 22. decembrī ESF projekta “VSIA NRC “Vaivari” funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” iepirkuma komisija beigusi darbu pie atklāta konkursa “Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs” iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.

Iepirkuma Nolikums, Tehniskā specifikācija un Līguma projekts ar potenciālo iepirkuma uzvarētāju atrodams EIS sistēmā un Vaivaru NRC mājas lapā, sadaļā “Publiskie iepirkumi.”

Informāciju sagatavoja ESF projekta vadītājs A. Pavlins.