VSIA NRC „VAIVARI” FUNKCIONĒŠANAS NOVĒRTĒŠANAS UN ASISTĪVO TEHNOLOĢIJU APMAIŅAS SISTĒMAS IZVEIDE UN IEVIEŠANA - 2017. GADA 10. MAIJS

Print

ESF projekta “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas  izveide un ieviešana” vadības grupa apspriež plānotos pasākumus 2017. gada maijam. Ņemot vērā to, ka Iepirkumu komisija 18.04.2017.g. pārtraukusi plānoto iepirkumu Nolikuma dokumentācijas pilnveidošanai, tiek mainīts iepirkumu plāns, kā arī veidota tehniskā specifikācija nākošajam iepirkumam – asistīvo tehnoloģiju integrēšanai izglītības sistēmā.

Informāciju sagatavoja
A. Pavlins,
ESF projekta vadītājs