Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana ar kompensācijas mehānismu

Print

Kā saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu, ja persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas valstīs.
 

1. Solis

Persona iesniedz dokumentus VTPC, lai reģistrētos rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
Iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.  

2. Solis

VTPC izskata iesniegtos dokumentus.

Ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saprotami un kvalitatīvi – VTPC pieņem lēmumu par reģistrēšanu rindā un par iespējamo kompensācijas apmēru;
Ja dokumentos sniegtā informācija ir nepietiekama lēmuma pieņemšanai, VTPC pieprasa papildus dokumentus vai uzaicina personu uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. 

3. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu, kur pozitīva lēmuma gadījumā norāda iespējamo kompensējamo summu un papildus iesniedzamos dokumentu kompensācijas saņemšanai.

4. Solis

Persona pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas iesniedz pieprasītos dokumentus VTPC.

5. Solis

VTPC uzaicina personu, līdzi ņemot jauno iegādāto tehnisko palīglīdzekli uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju;
VTPC izvērtē iesniegtos dokumentus un tehnisko palīglīdzekli;
VTPC pieņem lēmumu par kompensācijas summu un tās piešķiršanu.

6. Solis

VTPC nosūta personai lēmumu.

7. Solis

Persona veic vienreizējo iemaksu V SIA NRC ‘’Vaivari” kontā vai kasē;
VTPC pārskaita kompensējamo summu.