Tehnisko palīglīdzekļu garantijas remonts

Print

Uz garantijas remontu tehniskais palīglīdzeklis jānodod ar visu tam pievienoto papildaprīkojumu un iepakojumu (ja tāds ir bijis izsniegšanas brīdī).

Garantija neattiecas

  • uz parasto nolietojumu;

  • uz bojājumiem, kas radušies ārējas mehāniskas iedarbības rezultātā un nav atzīstami par defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ;

  • uz bojājumiem, kas radušies, ja tehniskais palīglīdzeklis izmantots, neievērojot ekspluatācijas noteikumus un normas, vai izmantots mērķim, kādam tas nav paredzēts, vai kopšanas instrukcijas neievērošanas gadījumā.

Pēc garantijas termiņa beigām bezmaksas tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts tiek nodrošināti tikai patapinājumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad persona tehnisko palīglīdzekli iegādājusies, veicot līdzmaksājumu.

Elektriskajiem riteņkrēsliem ar rokas vadību – akumulatoru nomaiņa neietilpst garantijas un pēcgarantijas remontā!

Uzmanību: Tehnisko palīglīdzekļu remonta meistars pieņem Rīgā, Ventspils ielā 53, otrdienās un ceturtdienās.

Apkopei un remontam (t.sk. garantijas remontam) netiek pieņemti netīri tehniskie palīglīdzekļi (dubļi, gruži u.c. netīrumi uz ārējām virsmām, kabatās).