Sludinājumi un vakances

Print

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties Ambulatorā dienesta medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • Klientu un pacientu reģistrācija.
 • Informācijas sniegšana klientiem un pacientiem par VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” darbību un sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasības pretendentam:

 • Vidējā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas, vēlama krievu un angļu valoda.
 • Prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt intensīvas pacientu plūsmas apkalpošanā.
 • Prasme strādāt komandā.
 • Prasme izvērtēt situāciju un organizēt pacientu aprūpi un manipulāciju izpildi.
 • Atbildības sajūta par veicamā darba izpildi.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 464,- līdz 531,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Ilga Indriksone tālrunis 29180996

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties komandas māsu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • Veikt pacienta funkcionēšanas novērtēšanu un uzraudzību.
 • Noteikt pacientu aprūpes līmeni.
 • Organizēt pacientu aprūpi un medicīnisko manipulāciju izpildi.
 • Nodrošināt pacientiem drošu un precīzu medikamentu saņemšanu.
 • Sadarbība multidisciplinārā komandas darbā.
 • Apmācīt darba procesam jaunās medicīnas māsas un māsu palīgus.
 • Savlaicīga un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju.

Prasības kandidātam:

 • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība.
 • Vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Prasme pielietot darbā teorētiskās zināšanas, profesionālās darbības metodes un paņēmienus.
 • Prasme strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes.
 • Spēja patstāvīgi organizēt darbu.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules līdz š.g. 31. janvārim uz e-pastu: personals@nrc.lv.
Kontaktpersona – Ilva Aršauska, tālr. 67147272 

 

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) aicina pievienoties savai komandai (Ventspils iela 53, Rīgā):

Funkcionālo speciālistu:

Ergoterapeitu vai Fizioterapeitu

Galvenie pienākumi:

 1. Veikt klienta funkcionālo novērtēšanu.
 2. Izsniegt klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.
 3. Izvērtēt klientu iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem.
 4. Atbilstoši prasībām strādāt VTPC IS datubāzē.

 Prasības pretendentam:

 1. Augstākā profesionālā izglītība.
 2. Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta precizitāte un atbildības sajūta.
 3. Labas klientu apkalpošanas prasmes, prasme vadīt sarunu, spēja pamatot savu viedokli.
 4. Labas iemaņas darbā ar datoru.
 5. Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 6. Spēja plānot savu darbu, noteikt prioritātes.
 7. Par priekšrocību tiks uzskatīti pretendenti, kuriem ir B kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba vieta: Ventspils iela 53, Rīga.
Darba laiks: Pilnu darba dienu
Funkcionālā speciālista atalgojums:
sertificēts 1000.00 EUR
nesertificēts 950.00 EUR

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules līdz š.g. 23. martam ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: ligita.nelsone@tpc.nrc.lv.

Kontaktpersona – Ligita Nelsone, tālrunis 67185450

 

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”’ Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) darbam Rīgā aicina savai komandai pievienoties jurista palīgu uz nenoteiktu laiku:

Prasības kandidātam:

 1. Pirmā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 2. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 3. Atbildīga attieksme pret darbu.
 4. Teicamas prasmes darbā ar datoru.

 Galvenie pienākumi:

 1. Atbildēt un nodrošināt VTPC klientu lietu reģistrēšanu un nodošanu arhīvā.
 2. Nodrošināt informācijas sniegšanu publiskajā telpā.
 3. Gatavot juridiska rakstura dokumentus un konsultēt juridiskos jautājumos.
 4. Gatavot atbildes uz VTPC klientu jautājumiem.
 5. Praktiski palīdzēt VTPC juristam.

Darba vieta: Rīga, Ventspils iela 53
Darba laiks: Pilnu darba dienu

Jurista palīga atalgojums 899.00 EUR
Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules līdz š.g. 15. martam ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: ligita.nelsone@tpc.nrc.lv.
Kontaktpersona – Ligita Nelsone, tālrunis 67185450

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties klīnisko/veselības psihologu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 1. Saskaņā ar nodaļas rehabilitācijas mērķiem, pēc ārsta pieprasījuma, veikt pacienta psiholoģisko izpēti vai novērtēšanu (kognitīvo funkciju izpēti, intelekta izpēti, personības izpēti, sociālās un emocionālās sfēras novērtēšanu u.c.).
 2. Veikt psiholoģiskās izpētes vai novērtēšanas rezultātu datu apstrādi, interpretāciju un rekomendāciju sniegšanu.
 3. Veikt psiholoģiskajā izpētē vai novērtēšanā iegūto datu apkopošanu slēdzienā.
 4. veikt psiholoģisko rehabilitāciju: konsultēt, izglītot un apmācīt pacientus un viņu piederīgos veikt slimības rehabilitācijas profilaksi.
 5. Sniegt atbalstu pacientiem un viņu piederīgajiem

Prasības kandidātam:

 • Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā (specializācija klīniskajā psiholoģijā vai veselibas psiholoģijā), kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Labas komunikācijas prasmes, labas sadarbības prasmes, spēja strādāt intensīvi.
 • Vēlama darba pieredze klīniskajā vai veselības psihologa jomā.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules līdz š.g. 31. janvārim uz e-pastu: personals@nrc.lv.

Kontaktpersona – Jeļena Lučkina, Tel. – 26431016

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties ergoterapeitu uz nenoteiktu laiku:

 Prasības kandidātam:

 • Augstākā profesionālā izglītība, obligāta Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība, vēlams sertifikāts specialitātē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Jāpārzina profesionālai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāzina darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi.

Galvenie pienākumi

 • Veikt NRC „Vaivari” pacientu ergoterapeitisku izmeklēšanu, konsultēšanu un ārstēšanu.
 • Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 • Piedalīties pacientu individuālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā.
 • Novērtēt pacienta nodarbes veikšanas komponentus un vides apstākļus, kuri rada nodarbes veikšanas grūtības izmantojot ticamas un pamatotas izmeklēšanas metodes.
 • Pielietot ergoterapijas praksei svarīgās bioloģijas, medicīnas, humanitārās, psiholoģijas, sociālo, tehnisko un nodarbes zinātņu zināšanas kopā ar teorijām par nodarbi un dalību.
 • Novērtēt un analizēt rehabilitācijas rezultātus.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Darba laiks: Pilnu darba dienu

Alga nesertificētam ergoterapeitam 850.00 EUR

Alga sertificētam ergoterapeitam 950.00 EUR

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: zoja.nesterova@nrc.lv. Kontaktpersona – Zoja Nesterova, tālrunis 26567265.

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs aicina savai komandai pievienoties šuvēju uz nenoteiktu laiku (Vēsmas iela 13, Jūrmala)

Galvenie pienākumi:

 1. Šūt izstrādājumus pēc individuāla pasūtījuma.
 2. Piedalīties tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanā.
 3. Konstruēt pamata piegrieznes; modelēt, piegriezt un izgatavot šūto izstrādājumu saskaņā ar tehniskā ortopēda norādījumiem.

Prasības kandidātam:

 1. Šūšanas pieredze.
 2. Vidējā profesionālā izglītība.
 3. Valsts valodas zināšanas - A līmeņa 1.pakāpe.
 4. Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 5. Prasme strādāt komandā un organizēt uzticēto pienākumu izpildi.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz personals@nrc.lv.

Kontaktpersona – A.Krīgers, tālrunis 67730160

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties Izglītības un zinātnes nodaļas vadītāju

Galvenie pienākumi:

 1. Vadīt Izglītības un zinātnes nodaļu.
 2. Nodrošināt un pārraudzīt NRC “Vaivari”  speciālistu pirmsdiploma un pēcdiploma profesionālo apmācību.
 3. Organizēt, vadīt, pārraudzīt un koordinēt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC „Vaivari” darbiniekiem, kā arī administrēt un koordinēt pētniecisko darbu izpildi.
 4. Veicināt pētnieciskās bāzes izveidi akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā atbilstoši Eiropā un Pasaulē starptautiski pieņemtiem principiem un vadlīnijām, ievērojot prioritāros virzienus.
 5. Veicināt starptautisko sadarbību ar Eiropas Savienības un citu valstu atbilstoša profila medicīnas iestādēm, pētniecības institūtiem, augstskolām, pētnieku grupām un atsevišķiem speciālistiem, iesaistīties zinātniski pētnieciskos starptautiskās sadarbības projektos.
 6. Organizēt konferences un seminārus.
 7. Vadīt Gaitas analīzes laboratoriju.
 8. Pārraudzīt studentu prakšu organizēšanu un darba plānošanu NRC „Vaivari”, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar mācību iestādēm.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā medicīniskā izglītība.
 2. Prasme racionāli organizēt darbu arī paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos.
 3. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas.
 4. Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 5. Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 6. Par priekšrocību tiks uzskatīts doktora zinātniskais grāds medicīnā vai ar to saistītā disciplīnā.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Lauma Petrovska, tālrunis 67147288

 

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu.

Galvenie pienākumi:

 1. Ievērot multidisciplinārās un interdisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 2. Darbs ar neiroloģiskiem, kardioloģiskiem pacientiem.
 3. Veikt nodaļas pacientu novērtēšanu, ārstēšanu un izglītošanu.
 4. Novērtēt nodaļas pacientu funkcionālās spējas un medicīnisko stabilitāti.
 5. Piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā.
 6. Veikt ambulatoro pacientu konsultācijas.

Prasības kandidātam:

 1. Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds).
 2. Ārstniecības personas reģistrs (ārsta).
 3. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts.
 4. Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.

Darba uzsākšanas laiks no 2018.gada janvāra.

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz e-pastu: personals@nrc.lv.

Kontaktpersona – Lauma Petrovska, tālrunis 67147288

 

NRC "Vaivari" Hidroterapijas komplekss aicina savai komandai pievienoties medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi, atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim.
 • Veikt pacientiem programmas ārstējošā ārsta un fizioterapeita norādītās fizikālās terapijas procedūras, atbilstoši nosūtījumam.
 • Pārzināt ūdens procedūru veikšanas tehnoloģijas.

Prasības pretendentam

 • Vidējā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 520.- līdz 580,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules ar norādi: „Pieteikums vakancei” uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Inga Garuta, tālrunis 26456367

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Ievērot multidisciplinārās rehabilitācijas komandas darba principus.
 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi, atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim.
 • Nodrošināt rehabilitācijas, diagnostisko un ārstniecisko manipulāciju veikšanu pacientiem.
 • Nodrošināt profilaktisko pasākumu veikšanu.
 • Nodrošināt pacientiem drošu un precīzu medikamentu saņemšanu.
 • Piedalīties medicīnas koledžu audzēkņu apmācībā prakses laikā.

Prasības pretendentam

 • Vidējā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, vēlams sertifikāts.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 464.- līdz 551,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Lauma Petrovska tālrunis 67147288

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties māsu palīgu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi

 • Nodrošināt un veicināt augstas kvalitātes pacientu aprūpi nodrošinot pacienta pamatvajadzības, higiēnas procedūras atbilstoši noteiktajam pacientu aprūpes līmenim, profesionālajām zināšanām, prasmēm un ētikas normām.
 • Asistēt medicīnas māsai pacienta novērtēšanā, aprūpes problēmu noteikšanā un pacientiem drošas vides uzturēšanā.
 • Veikt medicīnas māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar pastāvošiem normatīviem aktiem un iekšējiem rīkojumiem.
 • Kvalitatīvi, droši un pareizi lietot nodaļas inventāru, medicīnas aparatūru un tās bojājumu gadījumā nekavējoties ziņot vecākajai medicīnas māsai.

Prasības pretendentam

 • Vēlama māsu palīga izglītība un Ārstniecības personu reģistrs.
 • Prasme strādāt komandā.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 439.- līdz 459,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: personals@nrc.lv. Kontaktpersona – Lauma Petrovska tālrunis 67147288

 

NRC "Vaivari" aicina savai komandai pievienoties Ambulatorā dienesta ārsta kabineta medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku

 • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība
 • vēlams sertifikāts speciālitātē (ambulatorās aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa)
 • labas datorprasmes
 • labas komunikācijas prasmes
 • pacienta aprūpes un medicīnisko manipulāciju prasmes
 • pacienta medicīniskā stāvokļa izvērtēšanas prasme
 • atbildības sajūta par veicamā darba izpildi
 • spēja organizēt pacienta aprūpi un medicīnisko manipulāciju izpildi
 • sadarbības prasme multidisciplinārā komandas darbā.

Darba vieta: Jūrmala, Asaru prospekts 61

Atalgojums 464.- līdz 531,- euro

Pretendentus lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstules uz e-pastu: ilga.indriksone@nrc.lv. Kontaktpersona – Ilga Indriksone, tālrunis 29180996

 

Saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātiem un nomāt paredzētiem nekustamajiem īpašumiem” Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” izsludina  ārstniecības struktūrvienības (ambulatorās klīnikas) izvietošanai nepieciešamo nomas telpu sludinājumu.

Objekts: Ārstniecības iestādes struktūrvienība 

Platība: 300-350 m2

Atrašanās vieta: Pārdaugava (Zasulauks, Āgenskalns, Dzirciems, Pleskodāle, Torņakalns) ar labu publiskā un individuālā transporta piekļūšanu

Papildus prasības: telpas labā stāvoklī ar minimālām pielāgošanas vajadzībām; garantētas autostāvvietas vismaz 4 automašīnām, tai skaitā 1 invalīdu; telpas ir pieejamas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem; uz fasādes ir iespējams izvietot uzņēmuma logo; telpās ir (vai ir iespējams izbūvēt) dušas 3 + 3 personām, pēc vajadzības atsevišķās telpās ir jābūt iespējai izbūvēt izlietnes.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 18.maijam, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, 701.kabinetā, Asaru prospektā 61, Jūrmalā, LV 2008 vai pa pastu, piedāvājumi noformējami saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātiem un nomāt paredzētiem nekustamajiem īpašumiem” 11.punktā noteiktajām prasībām.