Izglītības un zinātnes nodaļa

Print

Izglītības un zinātnes nodaļa (turpmāk – IZN) ir NRC „Vaivari” struktūrvienība, kuras mērķis ir būt par starptautiski atpazīstamu izglītības un pētniecības centru rehabilitācijas jomā.

IZN organizē, vada, pārrauga un koordinē tālākizglītību un profesionālo pilnveidi NRC „Vaivari” darbiniekiem, kā arī administrē un koordinē pētnieciskā darba izpildi.

IZN kompetencē ir to rezidentu apmācības nodrošināšana un finanšu plūsmas vadīšana, kuri uz visu rezidentūras laiku atrodas darba tiesiskās attiecībās ar NRC „Vaivari” vai noteiktus apmācību ciklus iziet NRC „Vaivari” struktūrvienībās, ārstu, aprūpes personāla un ārstniecības atbalsta personāla profesionālās pilnveides organizēšana un pārraudzība, kā arī atbalstīt medicīnas koledžu un augstskolu studentu apmācību NRC „Vaivari” struktūrvienībās.

IZN kompetencē ir veicināt zinātniskās bāzes izveidi pētniecības veikšanai akadēmiskās un klīniskās medicīnas pētījumu izstrādei un pētnieciskās darbības atbalstīšanai rehabilitācijas jomā, ievērojot prioritāros virzienus. Zinātniskā bāze tiek veidota atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un normatīviem.

 

Pasākumu arhīvs:

Klīniskā konference: Cukura diabēta pacientu aprūpe rehabilitācijas stacionārā
2018. gada 26. janvārī

Seminārs “Komandas darbs rehabilitācijā”
2017. gada 15. decembrī

Klīniskā konference "Rehabilitācija personām ar respiratorām saslimšanām"
2017. gada 27. oktobrī

Klīniskā konference REPRODUKTIVITĀTE UN SEKSUALITĀTE
2017. gada 25. augustā

Klīniskā konference PROFESIONĀLĀS ATTIECĪBAS UN IZDEGŠANAS SINDROMS
2017. gada 31. martā 

Klīniskā konference REHABILITĀCIJA PACIENTIEM AR ONKOLOĢISKĀM SASLIMŠANĀM
2017. gada 27. janvārī 

Klīniskā konference MULTIPLĀ SKLEROZE
2016. gada 25. novembrī

Klīniskā konference "Rehabilitācijas mērķi"
2016. gada 30. septembrī 

NRC «Vaivari» 24. dzimšanas dienas klīniskā konference
2016. gada 20. maijā 

NRC «Vaivari» Klīniskā konference «Muguras sāpes»
2016. gada 29. aprīlī

NRC «Vaivari» Klīniskā konference Polineiropātijas
2016. gada 26. februārī 

NRC «Vaivari» Klīniskā konference Rehabilitācija pēc lielo locītavu endoprotezēšanas
2016. gada 29. janvārī

Klīniskā konference 27.11.2015
19. Novembris 2015

Konference «Pielāgotās fiziskās aktivitātes»
5. Jūnijs 2015

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» 23. dzimšanas dienas Klīniskā konference
22. Maijs 2015