Informācija pacientiem

Print

NRC ,,Vaivari’’ ir iespējams saņemt rehabilitāciju:

Ārstu speciālistu pieņemšanas laiki
Dodoties ārstēties uz NRC “Vaivari”, Jums jāņem līdzi

Iespēja uzzināt par aptuveno plānoto ierašanās laiku rehabilitācijai stacionārā e-pastā: rinda@nrc.lv (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods)

NO VALSTS BUDŽETA APMAKSĀTIE MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI 

Pacients var saņemt no valsts budžeta apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) „Vaivari”:

 • pacienti ar funkcionāliem ierobežojumiem pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācijas (stacionārā vai ambulatori)
 • pacienti, kuriem nepieciešama dinamiska novērošana sakarā ar hroniskiem funkcionāliem ierobežojumiem pēc rehabilitācijas kursa NRC ,,Vaivari".

Ārstam rehabilitologam: 

 • jāsagatavo izrakstu no pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr.027/u); 
 • pa tālruni jāsazinās ar NRC „Vaivari” rehabilitācijas programmu (atbilstoši pacienta diagnozei) un jāinformē par rehabilitācijas nepieciešamību konkrētajam pacientam: 
  • Ortopēdijas rehabilitācijas programma 67147287;
  • Spinālo pacientu rehabilitācijas programma 67147294;
  • Pieaugušo internās rehabilitācijas programma 67147294;
  • Neirorehabilitācijas programma 67147269;
  • Bērnu internās rehabilitācijas programma 67147290;
  • Vispārējās rehabilitācijas programma 67147290.

NRC „Vaivari” rehabilitācijas programmas speciālists: 

 • piereģistrē pacientu gaidīšanas reģistrā; 
 • pa tālruni paziņo pacientam datumu, kad viņam jāierodas NRC „Vaivari”. 

Kādi dokumenti nepieciešami.

Ierodoties NRC „Vaivari” no valsts budžeta apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, pacientam jāuzrāda:

 • izrakstu no pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr.027/u);
 • pase; 
 • ja pacienta iemaksu vai citus izdevumus sedz kāda iestāde vai organizācija, tad šīs institūcijas izsniegta garantijas vēstule.
 • izraksti no stacionāra, izmeklējumu rezultāti.

ja pacients atbrīvots no pacienta iemaksas likuma noteiktā kārtībā, nepieciešamas izziņas kopija par piederību atbrīvotajai kategorijai (uzrādot oriģinālu). 
 

Informācija par iedzīvotāju kategorijām, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksām:

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacienta-iemaksas/no-pacienta-iemaksm-atbrvots-iedzvotju-grupas

Informācija par pacientu iemaksām iestājoties stacionārā:

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/pacienta-iemaksas/pacienta-iemaksas-slimnica

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, ar pacientiem tiek noslēgts līgums par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

ĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMI PAR MAKSU

Ja pacients neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem no valsts budžeta apmaksātu ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, ir iespējams saņemt šos pakalpojumus par saviem vai trešo personu (iestāžu, organizāciju, apdrošināšanas kompāniju u.tml.) līdzekļiem saskaņā ar NRC „Vaivari” pakalpojumu cenrādi:

Nr.p.k. Nosaukums Cena, dienā
EUR
PVN
12%
Kopā
EUR
1 Rehabilitācija un ārstniecība stacionārā (izmitināšana, ēdināšana,  nepieciešamā ārstniecība saskaņā ar NRC "Vaivari" noteikto rehabilitācijas tehnoloģiju nodrošinājumu):      
  vieta divvietīgā istabā 1. nodaļā ar pamataprūpes līmeni 50,00  - 50,00
 vieta divvietīgā istabā rehabilitācijas nodaļās darba dienās   95,00  - 95,00
 vieta divvietīgā istabā rehabilitācijas nodaļās brīvdienās 45,00  - 45,00
        
 papildu samaksa,  ja pacients vēlas uzturēties viens divvietīgā istabā (ja ir iespēja) 20,00  - 20,00
papildus samaksa par pacienta uzturēšanos divistabu numurā (ja ir iespēja) 25,00  - 25,00
2 Gultasvietas saglabāšana īslaicīgas prombūtnes laikā par 1 dienu (līdz 2 dienām) 8,93 1,07 10,00
3 Istabas saglabāšana īslaicīgas prombūtnes laikā par 1 dienu (līdz 2 dienām) 17,86 2,14 20,00
4 Pavadošās personas atrašanās kopā ar pacientu atsevišķā istabā, ja nav medicīnisku indikāciju (gultasvieta), baseina apmeklējums bezmaksas 20,54 2,46 23,00
5 Ārstniecība dienas stacionārā 1. nodaļā 28,50  - 28,50
6 Uzturēšanās paaugstināta komforta palatā kopā ar pavadošo personu 1.nodaļā 17,86 2,14 20,00
Nr.p.k. Nosaukums Cena, dienā
EUR
PVN
12%
Kopā
EUR
7 Televizora noma (dienā) 1,24 0,26 1,50
8 Pacienta TV pieslēgums istabā (dienā) 0,41 0,09 0,50
9 Par nozaudētu atslēgu 2,48 0,52 3,00

 

 

 

Kā pieteikties?

Lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus par maksu, pacientam (viņa ārstam, piederīgajam) pa tālruni jāsazinās ar rehabilitācijas programmu (atbilstoši pacienta diagnozei) un jāvienojas par vēlamo ārstniecības laiku.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ierodoties NRC „Vaivari”, lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus par maksu, pacientam jāuzrāda:

 • pase; 
 • ja ārstniecības izdevumus sedz kāda iestāde vai organizācija, tad šīs institūcijas izsniegta garantijas vēstule. 
 • ārsta atzinums par diagnozi.

Lai saņemtu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, ar pacientiem tiek noslēgts līgums par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

Lūdzam iepazīties ar NRC "Vaivari" iekšējās kārtības noteikumiem