„Būvdarbu veikšana (no EUR 14000 līdz EUR 170000)”

Print

2017. gada iepirkumi

Nr.p.k.

Iepirkumaidentifikācijas numurs (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkumu dokumentu elektroniskās versijas

1.

VSIA NRC VAIVARI 2017/27

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” teritorijas labiekārtošanas darbi (celiņu bruģēšana)

02/10/2017
plkst. 10:00
Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums

Darbu shēma

 

 


 

Iepriekšējie iepirkumi

 

Informācija par iepirkumu...

Nr.p.k.

Iepirkuma identifikācijas numurs (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

 1.

VSIA NRC "VAIVARI" 2015/15

09/09/2015 Pārtraukts

 VSIA NRC "Vaivari" telpu remonts 21/04/2015 plkst.10:00

Skatīt zemāk pie pielikumiem...

2. VSIA NRC "VAIVARI"2015/16 VSIA NRC "Vaivari" telpu remonts

22/04/2015

plkst. 10.00

Skatīt zemāk pie pielikumiem......
3. VSIA NRC "VAIVARI"2015/34 VSIA NRC “Vaivari” 2015/34 VSIA NRC “Vaivari” 7.stāva administrācijas telpu vienkāršotā atjaunošana

21/12/2015

plkst. 10.00

Nolikums

Dizaina projekts

Materiālu tāme

Būvprojekts

4. NRC „Vaivari” 2016/47 VSIA NRC “Vaivari” 1.stāva ambulatorā dienas stacionāra telpu vienkāršotā atjaunošana 14/11/2016 plkst.10:00
Asaru prospekts 61, Jūrmala

Nolikums

Apjomi 1

Apjomi 2

Apjomi 3

Apjomi 4

Interjera dizains

Inventarizācija

Projekta skaidrojošais apraksts

Projekts

Tāmes

Precizējums 09.11.16

Precizējums 11.11.2016

 

 

Pielikumi: