Budžets

Print

 

Informācija par sociālajām garantijām
2018. gada marts

  

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids Amatu skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas Piešķiršanas kritērijs
 1  Pabalsts, sakarā ar pirmās pakāpes tuvinieka nāvi 2  Gimenes locekļa nāve
 

 

Pielikumi:

 Kopligums.pdf

  2016. gada 6. janvāra Valdes sēdes protokols Nr.1. Par atalgojuma skalas izmaiņām no 01.01.2016.

 Prēmiju, naudas balvu, piemaksu un pabalstu piešķiršanas kārtība

 Amatpersonu, darbinieku mēnešalgas diapazons