5. NODAĻA (Bērnu internās rehabilitācijas programma)

Print

  5. nodaļas vadītāja Iveta Spruģevica, tālrunis 67766122
  Pacientu pieteikšana pa tālruni 67147290 vai e-pastu santa.dardedze@nrc.lv

  Programmā uzņem pacientus ar:

  • bērnu cerebrālo trieku;
  • elpošanas orgānu slimībām;
  • iekaisītām poliartropātijām;
  • sirds slimībām.

  Pacientam iestājoties Programmā, tiek izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns.

  Rehabilitāciju īsteno multiprofesionāla rehabilitācijas speciālistu komanda, kurā darbojas:

  • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts;
  • medicīnas māsa, māsu palīgs;
  • ergoterapeits;
  • fizioterapeits;
  • logopēds;
  • klīniskais psihologs;
  • reitterapeits;
  • mākslas skolotājs;
  • mūzikas skolotājs;
  • Hidroterapijas kompleksa speciālisti;
  • tehniskais ortopēds.

  Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

  • ārstu speciālistu konsultācijas,
  • diagnostiskie izmeklējumi (EKG, laboratoriskie izmeklējumi, video gaitas analīze u.c. funkcionālie izmeklējumi – skatīt sadaļu „Ambulatorie pakalpojumi”),
  • ortožu izgatavošana un pielāgošana.

  Programmā pieejami arī ambulatorie un dienas stacionāra pakalpojumi (skatīt sadaļu „Ambulatorie pakalpojumi”).